Automatické zálohování souborů DC - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

Automatické zálohování souborů DC

Servis > Návody
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024
Každý to zná, už se mu to několikrát stalo - zatuhne počítač nebo program, ve kterém je třeba celodenní práce. Jen těžko se smiřuje člověk s tím, že o ní má náhle přijít. I DesignCAD občas zazlobí, ale má nástroje, které by vám mohly pomoci. Využijte je ...
DesignCAD umožňuje nastavit autommatické ukládání výkresů a záložní soubory BAK. Je důležité vědět, jak funguje.

    
Doporučuji nastavit z menu Nastavit (Options) / Možnosti (Options), nebo pomocí klávesové zratky <Q> v otevřené složce Obecné (General), ..

  • Doporučuji nastavit položku Automaticky uložit každých: (Automatic save every), kde doplníte optimální interval … cca 15 minut.

Program v daném intervalu vytváří a aktualizuje na disku kopii souboru se stejným názvem, ale rozšířeným o výraz (AutoSave).
Pokud soubor uložíte sami, vytvořená kopie z disku zmizí a nezabírá místo! Pokud dojde například k výpadku systému, najdete vedle původního výkresu ten zálohovaný a DesignCAD Vám jej dokonce nabízí k otevření při spuštění.

  • Doporučuji zaškrtnout volbu Ukládat záložní BAK soubor (Enable saving BAK files).

Od verze 14 jsou k dispozici i známé BAK soubory, tedy soubory ve stavu starším o jedno uložení. Tedy pokud sami uložíte výkres, bude mít aktuální výkres koncovku DCD a předchozí stav výkresu koncovku BAK. Využijete to, až uložíte, co nechcete (stačí BAK přejmenovat na DCD).
Několik poznámek k automatickému ukládání.

Kreslíte, ale neukládáte:
Zvolíte nový, zatím nepojmenovaný výkres. Kreslíte třeba hodinu, ale sami neukládáte. Máte-li nastaveno automatické ukládání po 15 minutách, tak se po prvních 15 minut uloží výkres “Nepojmenovaný-1(AutoSave).dcd” a pokud kreslíte, tak se každých 15 minut stále – aktualizuje. Pokud nekreslíte, tak k opakovanému ukládání již uloženého výkresu nedochází. Prázdný výkres, kde nic není nakresleno se také automaticky neuloží, protože se nezměnil.

Kreslíte, výkres se automaticky ukládá, ale vy jste se rozhodli výkres uložit pod názvem "půdorys suterénu":
1) pokud ukládáte, tak jste napoprvé vyzváni k zadání názvu souboru. Soubor “Nepojmenovaný-1(AutoSave).dcd” zmizí z disku a je nahrazen souborem s názvem "půdorys suterénu.dcd".
2) výkres se dále automaticky ukládá pod novým názvem "půdorys suterénu(AutoSave).dcd" v zadaných intervalech. Jsou tak vedle sebe dva ...  původní "půdorys suterénu.dcd" a aktuální "půdorys suterénu(AutoSave).dcd".
3) jakmile uložíte (podruhé) tak opět zmizí "půdorys suterénu(AutoSave).dcd", zůstává nyní aktuální "půdorys suterénu.dcd", ale ... navíc soubor "půdorys suterénu.bak" a pokud něco dokreslíte, tak jen 15 minut, pak opět vzniká "půdorys suterénu(AutoSave).dcd"
4) pokud znovu sami uložíte, aktualizují se DCD i BAK soubor. BAK je vždy o jedno vaše uložení starší (pokud uložíte dvakrát ihned po sobě, výkres DCD a BAK budou shodné).

Při zapnutí obou doporučeních voleb a občasným uložením uživatelem (Ctrl+S) tak máte vždy 2 - 3 kopie téhož výkresu:
"půdorys suterénu.bak" (starší o jedno vaše uložení)
"půdorys suterénu.dcd" (starší o 15 minut)
"půdorys suterénu(AutoSave).dcd"

Pokud simuluji výpadek proudu, a použiji Správce úloh stisknutím Ctrl+Alt+Del a tam ukončím úlohu, bez ohledu na výzvu DesignCADU k uložení výkresu, tak mi zůstane na disku výkres (AutoSave) a ten se mi nabídne k otevření při novém spuštění DesignCADu ... s upozorněním, že předtím nebyl DC řádně ukončen.

A takto by se to mělo zachovat vždy, když spadne či zatuhne DesignCAD. Jsou ale známy případy, kdy se tak podle všeho nestalo a výkres se nestihl uložit (ale kdo ví, jak to bylo doopravdy). Spoléhat se celý den jen na automatické ukládání není dobré. Proto UKLÁDEJTE VÝKRESY VŽDY SAMI - vždy, když si myslíte, že už jste si s tím dali dost práce a ta vám stojí za to - vyplatí se to.
Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah