DesignCAD 3D Max 2020 (v29) - Hlavní znaky - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

DesignCAD 3D Max 2020 (v29) - Hlavní znaky

DesignCAD > DesignCAD 3D Max
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit A do košíku >> zde


Vložit B do košíku >> zde


Přejít na ceník >> zde

Napsat E-mail >> zde

A) CENA trvalé verze Full | 4.900 Kč bez DPH (5.929 včetně DPH)

B) CENA roční verze Subscription | 3.900 Kč bez DPH (4.719 včetně DPH)

cena v EUR se stanoví dle aktuálního kurzu ČNB v den fakturace

Trvalá nebo předplacená licence? (Full / Subscription license)

Firma IMSI letos poprvé nabídla DesignCAD 3D MAX 2020 (v29) také jako licenci předplacenou na 12 měsíců - Subscription. Uživatel si může vybrat, zda s i vždy zaplatí jen dalších 12 měsíců, nebo zakoupí Full licenci a z ní uplatní Upgrade licenci buď na každou novou verzi (cca každý rok) a nebo Upgrade licenci po delším čase (cca 2-5 letech). Full a Upgrade jsou trvalé licence.

Jednoduchý při učení i při tvorbě  2D / 3D návrhů (Easy to Learn & Use 2D/3D Design)

Univerzální a snadno použitelný 2D/3D CAD (Versatile 2D/3D CAD Solution)

DesignCAD 3D MAX je základní nástroj začátečníků (ale i pokročilých) pro vytvoření přesného, vysoce kvalitního kreslení (projektování), modelování a animace. 2D kreslení a 3D modelování nebylo nikdy snadnější. Navrhnete cokoli od nábytku, zahrady, půdorysů podlaží i řezů objektem, fasád a architektonických výkresů ke strojírenským nákresům, elektronickým schematům, situacím, mapám .... a nebo jen hobby projektům.

Ukázky z prací vytvořených v DesignCADu ... >> zde

Snadné použití pro 2D kreslení a navrhování

(Easy to Use 2D Drafting & Design)

Intuitivní a přitom propracované editační nástroje, pokročilé funkce geometrických konstrukcí, definování vlastních horkých kláves či uživatelských lišt příkazů a kompletní správa vrstev.

Nástroje vhodné k použití:

 • Snadná použitelnost lišt s příkazy

 • Nastavení pracovní plochy

 • Makra

 • Obrázkové nástroje (vkládání obrázků (JPG, BMP do výkresu) a získání náhledu pracovní plochy)

 • Kreslící nástroje

 • Editování a odměřování

 • Kótovací nástroje

 • Skupiny, bloky, symboly a další!

Přesné 3D modelování (Precision 3D Modeling)

Výběr kompletního sortimentu 3D modelovacích základních těles, zahrnujících kvádr, kouli, polokouli, jehlan, válec, kužel a prstenec. Použití Booleanovských operací, včetně operací sčítání těles, odčítání těles a řezání ke tvarování vašich 3D částí.
Práce s rovinami a plochami.

Přidáním materiálů k vašemu modelu vytváří návrhy připravené k prezentaci.

 • 3D Nastavení pohledů (nárys, půdorys, bokorys a v hlavním okně perspektiva)

 • 3D Základní tělesa (kvádr, koule, stěna, jehlan, válec, kužel a prstenec ... a další)

 • 3D (Tělesové) Editovací operace (sčítání těles, odčítání těles .... a řezání pomocí rovin)

 • 3D Vytažení ze 2D konstrukce (lineární, proměnné, ... po křivce; rotační)

 • 3D Vizualizace

Realistické vizualizace a osvětlení

(Realistic Visualization and Lighting)

Vykreslení (Rendrování) vašich 3D modelů pomocí aplikovaných materiálů nebo textur. Případně ještě nabízí průhlednost konstrukcí a zamlžení scény pro zvýšení účinku.

 • Možnost stínování – vyhladí hrany rendrovaných stínů

 • Procedurální textury - přidají do vašich návrhů mramor, dřevo, beton, zrno, skvrny, cihly, buňky nebo dřevěné prodloužené textury.

 • Vyplnění obrázkem – použije obrázek (fotku) jako šrafovací vzor.

Animace a Průchody (Animation & Walkthroughs)

Vytvořte vizuální prezentace s pohyblivou podívanou vašeho 3D modelu.
Výhodou je, že nadefinovaný program pohybu se uloží s výkresem a je možné ho znovu vyvolat a použít s různým nastavení (probarvený model, se skrytými hranami). Animaci lze uložit a prezentovat jako AVI.

Výkonný a kompletní (Powerful & Complete)

2D/3D symboly (2D/3D Symbols)

Vyberte si z více než 10.000 2D/3D symbolů a snadno je přetáhněte do svého návrhu.

3D modely pro architektonické návrhy (3D Model Content for Easier Architectural Design)


Máte přístup k 600 upravitelných 3D modelům, které snadno přetáhněte do svého návrhu. Barevný a texturami pokrytý symbol můžete upravovat přesně podle vašich specifikací. Vyberte si z:

 • 129 strukturálních modelů - dveře a kování, okna a ovládání, krby, dřevěné lišty a další

 • 234 položek pro kuchyně - skříně, spotřebiče, baterie, dřezy, pulty a další

 • 52 položek pro koupelny - vany, vodovodní baterie, umyvadla, vybavení a další

 • 134 bytových předmětů - nábytek, svítidla a dekorace

 • 51 kancelářských potřeb - stoly, pořadače a skladovací skříně, stoly, police a další

Hladiny nebo-li Vrstvy (Layers)

DesignCAD využívá vrstvy, které lze nezávisle zapínat a vypínat, aby uživatelé měli lepší přehled o výkresu. Například, jestliže klient potřebuje vidět v půdoryse jen hlavní konstrukce (stěny, příčky, dveře, okna, schodiště) doplněné o vybavení nábytkem, můžeme vypnout další vrstvy s kótováním, technickými popisy a naopak zapnout hladinu se zakreslenou vybaveností atd. (Tento náhled s nábytkem lze vytisknout stejně jako plně prokótovaný a popsaný technický výkres z jednoho a toho samého souboru. Postačí jen vhodná kombinace zapnutých a vypnutých vrstev.)

V DesignCADu lze také určité vrstvy zamknout tak, aby byly viditelné, ale nešlo je editovat, aby se předešlo nechtěným změnám v určité hladině. Některé vlastnosti objektů, jako je barva nebo styl čáry, lze definovat pro jednotlivé vrstvy, a tak objekty, které byly vytvořené v určité vrstvě (nebo do ní přesunuty), automaticky získají určitou barvu a/nebo styl čáry. DesignCAD umožňuje uživatelům přepínat tyto vedlejší nastavení vrstvy; zapnout nebo vypnout podle libosti, nebo povolit nastavení automaticky.

Dialogové okno Možnosti - Vrstvy <L> od verze DesignCAD v22 bylo doplněno nové samostatné okno, které může zobrazit více informací. Můžete změnit velikost dialogového okna pro zobrazení více vrstev a delší názvy hladin, vybrané sloupečky mohou být skryté. Lze měnit velikost nebo pořadí. Nové funkce byly přidány do kontextové nabídky (pravé tlačítko myši) pro vybrané vrstvy. Skrýt či Zobrazit označené vrstvy, Zamknout či Odemknout označené vrstvy. Smazat nastavení barev, nastavení stylu čar a vymažte jména všech vrstev. Novinkou je zachování jmen vrstev pro nové výkresy při příštím spuštění programu.

Editor skupin v Info panelu

(Group Editor in Info Box)


DesignCAD v25 přidal do Info panelu nové tlačítko Upravit skupinu (Edit Group). Zobrazí se při výběru skupiny objektů. Tento editor skupin ukazuje vnitřní strukturu skupiny a veškerých podskupin a umožňuje jednoduše provést reorganizaci obsahu skupiny, aniž byste jej museli rozbíjet (explodovat). Mezi možnosti úprav skupiny patří (viz obrázek):


 •    Přesun zvýrazněných prvků (entit) skupiny nebo celé podskupiny do jiné vrstvy.
 •    Odstranění jednotlivých prvků (entit) skupiny či celé podskupinu z nejvyšší skupiny (Vyjmut / Zrušit prázdnou).
 •    Přesun prvků (entit) skupiny mezi podskupinami nejvyšší skupiny (Přesunout do ..).
 •    Zrušení hierarchie všech vnořených či jediné vnořené skupiny a jejich sloučení do jedné skupiny (Zrušit vnořené skupiny).

Optimalizovaný (Optimized)

Kompatibilní s Windows 10 64-bit & 32-bit (Windows 64-bit & 32-bit Compatible)


DesignCAD může být nyní instalován buď jako 32-bit nebo 64-bit aplikace. 32-bitová verze byla vždy omezena na použití 2 GB RAM, i když běžela na 64-bitových verzích systému Windows se 4 GB nebo více paměti RAM. 64-bitová verze může přistupovat k většímu množství paměti RAM, které jsou obvykle k dispozici na 64-bitových systémech, což vám umožní vytvářet a upravovat větší kresby, než můžete s 32-bit verzí DesignCADu. Verze DesignCAD 3D Max 2020 (v29) je kompatibilní s Microsoft Windows 10, 8, 7.

Porovnání výkresů (Drawing Compare)

Vyberte dva výkresy DesignCADu či BMP obrázky (nejlépe shodné, ale v různých fázích tvorby - starší/novější či alternativy) a samostatný program Porovnání výkresů (Drawing Compare) provede vizuální srovnání obou.

Jsou možnosti, jak přecházet z jednoho na druhý, zobrazit pouze rozdíly, nebo nechat rozdíly blikat a snadno upozorňovat, kde byly provedeny změny. Volbou Zvětšit zobrazení (Zoom In) nebo Zobrazení rozdílů (Zoom to Differency) rychle zjistíte jakékoliv aktualizace souboru.

Porovnání výkresů (Drawing Compare) je neocenitelným pomocníkem při spolupráci na projektu s více kolegy, nebo když se vrátíte ke staršímu projektu a chcete vidět veškeré změny - aktualizace. Pomocí tohoto programu to rychle zjistíte. Program je umístěn v hlavní složce nainstalovaného DesignCADu, je také česky, ale musíte ho samostatně spustit - "Drawingcompare.exe" > vytvořte si ikonu zástupce na plochu - poznámka, Petr Falek.

Větší flexibilita při sdílení vaší práce (Added Flexibility when Sharing Your Work)

 • Print Section (Tisk sekce) – Umožňuje zadat na výkrese obdélníkovou sekci, která se má dále tisknout s běžnými nastaveními vč. měřítka výkresu, velikosti a orientace papíru.

 • Print Scale Options (Možnosti měřítka tisku) – Umožní vybrat ze standardní sady měřítek tisku nebo vytvořit jakékoliv měřítko vlastní.
 • Enhanced Print to PDF (Rozšířený tisk do PDF) - Tisk několik panelů do formátu PDF vytvoření vícestránkového souboru PDF.
 • User Notes (Uživatelské poznámky) – Ke každému výkresu můžete přidávat poznámky.
 • Save for Sharing (Uložit pro sdílení) – Když takto uložíte výkres, všechny odkazy na externí soubory (textury, symboly, obrázky) jsou uloženy do podsložky se jménem hostitelského výkresu.
 • Paper Space Mode (Režim šablony papíru) – Umožní vytvořit rámeček pohledu a vybrat určité měřítko nebo zadat měřítko rámečku uživatelem.
 • Info Box (Info panel) – Nastavíte si vysunování nebo trvalé otevření Info panelu k zobrazení detailů každého vybraného objektu, což pomáhá zrychlit informovanost během návrhu.
 • Drawing Compare (Porovnání výkresů) - viz výše. samostatný program
Interoperabilní a rozšiřitelný (Interoperable & Extendabl)

AutoCAD® DWG/DXF kompatibilita (AutoCAD® DWG/DXF Compatible and more)

Čtete a zapisujte soubory ve formátu AutoCAD® od R12 až do 2020 s vynikající kompatibilitu s AutoCAD® nákresy a šablonami papíru a dále podporu vrstev AutoCAD®, stylů čar, pohledů, viewports (rozdělení oken na více pohledů) a bloků v obou formátech souboru DXF a DWG. DesignCAD dokonce nabízí omezenou podporu pro Architectural Desktop (ADT) objektů, které jsou uznávány a rozloženy do DesignCADu jako jeho vlastní.

Pracuje s těmito formáty výkresů:
Import: DWG, DXF, vektor WMF, HPGL, XYZ, STL, OBJ, SKP, PDF, 3MF, FBX a nově AI (Adobe Illustrator).  
Export: DWG, DXF, vektor WMF, HPGL, RIB, VRML, WPG, PDF, STL, OBJ, SKP, 3MF, FBX

DesignCAD také podporuje několik obrazových formátů. Pracuje s těmito formáty rastrových obrázků:
Načtení: JPG, JPEG, BMP, DIB, TGA, TIF, TIFF, PCX, PSD, WMF, EMF, PNG, GIF
Ukládání: BMP, JPG, TIF, PCX, TGA, PNG, GIF

Import / Export  souborů Sketch Up (New Import/Export SketchUp Files)

DesignCAD 3D Max je nyní schopen importovat/exportovat výkresy z/do formátu SKP programu SketchUp verze 3.0 až 2020.

Optimalizace pro 3D tiskárny (3D Printer Optimized)

Tato nejnovější verze DesignCAD 3D Max je připravena pro 3D tisk, což umožňuje uživatelům importovat a exportovat 3D modely do formátu souborů STL, jednoho z nejčastěji používaných formátů souborů pro 3D tisk.

Import / Export souborů OBJ (Import/Export OBJ Files)

DesignCAD 3D Max nabízí export a import souborů OBJ. OBJ soubory jsou běžným prostředkem pro výměnu 3D modelů, a může je tak použít mnoho jiných CAD systémů, které pro modelování využívají tělesa (Solid) nebo povrchy těles (Surface). Upozorňujeme, že možnosti souborů OBJ DesignCADu jsou omezeny pouze na geometrii; materiály a textury nejsou podporovány.

Triangulace Povrchu tělesa (Triangulate Surface Command)

Příkaz Triangulovat povrch tělesa (Triangulate Surface) redukuje všechny plochy objektů Povrch tělesa (Solid Surface) na trojúhelníky. To může být užitečné při převodu výkresu do jiného formátu (OBJ, DWG, DXF, STL, SKP) a použití v jiném CAD programu. Zatímco objekty v DesignCADu mohou mít libovolný počet hran, některé jiné programy pracují nejspolehlivěji s trojúhelníkovými ploškami.

Pří exportu výkresů do DWG, DXF a OBJ lze nově nastavit možnost převodu objektů Povrch tělesa (Solid Surface) na povrch složený z trojúhelníků. Zatímco objekty v DesignCADu mohou mít libovolný počet hran, některé jiné programy pracují nejspolehlivěji s trojúhelníkovými ploškami.

Rozšiřitelnost (Extendable)

Lze použít vestavěný skriptovací jazyk BasicCAD, nebo OLE Automation, případně obojí a přidávejte do programu DesignCAD nové nástroje a vylepšení.
Pokud nejste natolik zdatní, můžete se podívat jaké nabízíme hotové DC NADSTAVBY a DCk KNIHOVNY značek (symbolů).

K dispozici je také - DesignCAD 2D 2020 (Express, v29)

Pokud jste si jisti, že si vystačíte jen s 2D konstrukcemi a nebudou vám scházet některé další funkce a doplňky, můžete zvolit odlehčenou verzi DesignCAD 2D 2020 (Expres, v29). Tento snadno použitelný a univerzální CAD, který je ideální pro začínající konstruktéry, ale přitom dostatečně silný, aby mohl vytvářet vysoce kvalitní 2D konstrukční výkresy. ...

Klikněte pro více informací o programu DesignCAD 2D Express 2020 v29 >> zde.

Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah