pdf Factory - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

pdf Factory

Nadstavby
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024

PROČ VÁM TENTO PROGRAM NABÍZÍM SPOLEČNĚ S DesignCADem ?

  • Program je vhodný pro vytváření tzv. elektronické dokumentace pro potřebu výběrových řízení a úřadů > tisk výkresů z DesignCADu i z textového editoru do PDF, protože můžete vytvořit jediný PDF soubor, který obsahuje technickou zprávu, výkresy, fotodokumentaci a oskenované doklady. ...a to vše ve správném pořadí, případně opatřené heslem proti nežádoucímu otevření, kopírování či tisku!

  • Spojení obou programů (DC a pdfFactory) umožňuje dokonalý tisk vašich velkých výkresů na zakázku, pokud nevlastníte velkoformátovou tiskárnu či plotr. Nejprve sami hotový výkres "vytisknete" pomocí fiktivní tiskárny pdfFactory a vytvoříte PDF soubor,  který obsahuje výkres např. v měřítku 1:50 na formát A1. Soubor předáte firmě, která vám vše vytiskne bez nutnosti nějaké korekce, nebo instalaci jakéhokoliv CADu.

  • Export výkresů do PDF z DC totiž takovýto komfort neumožňuje.


ZAKOUPENÍ NA WEBU SW.CZ nebo FASTSPRNING:

  • celoživotní licence
  • dodání elektronicky (download)
  • možnost nastavení češtiny
  • pro Windows 11, 10, 8, 7, Vista


pdf Factory 8

SW.CZ > CENA | 1.115 bez DPH (1.350 včetně DPH)

nebo ....................................... fineprint > CENA | 47,60 €


> Nástroj na tvorbu dokumentů typu PDF, vhodné k publikování na webových stránkách, odesílání emailem nebo archivaci.
> Vytvoření PDF dokumentu nebo tisk na papír: pdfFactory vám umožní vytištění dokumentu nebo vytvoření PDF bez nutnosti tisknout dokument z aplikace dvakrát. Pro tisk není potřeba Acrobat Reader.
> Slučování více tiskových úloh do jednoho PDF souboru: Snadné vytvoření PDF dokumentu obsahujícího materiál z různých zdrojů. Například dokument psaný ve Wordu může mít úvodní list vytvořený v Quarku, a doplněk s financemi v Excelu.
> Okamžitý náhled vytvářeného PDF dokumentu: Rychlé zobrazení vytvářeného PDF dokumentu, bez nutnosti jeho uložení a následného otevření v prohlížeči Acrobat.
> Šifrování a zabezpečení PDF souborů: Omezení neautorizovaných úprav a bezpečnější zasílání důvěrných informací.
> Vkládání písem: Zajištění věrného zobrazení dokumentu i v případech, kdy použitá písma nejsou na počítači kde je dokument otevírán k dispozici.
> Vkládání a odstraňování stránek: Vymazání nepotřebného materiálu ještě před vytvořením PDF souboru. Tato funkce je obzvlášť užitečná při tvorbě PDF souborů z dlouhých zpráv, emailů a webových stránek.
> Rychlé odesílání PDF dokumentů elektronickou poštou: Jediným kliknutím myši odešlete PDF pomocí vašeho oblíbeného programu pro práci s poštou. PDF dokument lze také snadno zkopírovat do schránky, a přenést do již existující emailové zprávy.
> Automatické ukládání: Uložení vytvořených PDF souborů na disk, do zvolené složky.
> Hypertextové odkazy: Zachování funkčních URL odkazů v PDF dokumentu umožňuje snadné otevírání webových stránek nebo odesílání emailů.

> Uložení dokumentu v FP formátu: Umožňuje pozdější přidání dalšího obsahu do dokumentu

> Integrovaný panel se seznamem tiskových úloh: Zobrazuje všechny tiskové úlohy, ze kterých se bude PDF soubor vytvářet a umožňuje jejich snadnou reorganizaci.
UPOZORNĚNÍ:

Tento SW jsem dříve objednával u firmy Mokrý Systems z Brna. Bohužel již delší dobu nefunguje a proto jej sám dále nedodávám.

Program pdfFactory (verze 8) můžete objednat
na webu SW.cz, za cenu 1350 Kč vč. DPH >> ZDE
nebo
přes Internet zakoupit přímo od výrobce, firmy Fineprint, za cenu 48,05 EUR >> ZDE
(cena jen orientační, protože se občas mění)


Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah