DesignCAD 3D Max - 2D možnosti - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

DesignCAD 3D Max - 2D možnosti

DesignCAD > DesignCAD 3D Max
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit A do košíku >> zde


Vložit B do košíku >> zde


Přejít na ceník >> zde

Napsat E-mail >> zde

A) CENA trvalé verze Full | 4.900 Kč bez DPH (5.929 včetně DPH)

B) CENA roční verze Subscription | 3.900 Kč bez DPH (4.719 včetně DPH)

cena v EUR se stanoví dle aktuálního kurzu ČNB v den fakturace

Trvalá nebo předplacená licence? (Full / Subscription license)

Firma IMSI letos poprvé nabídla DesignCAD 3D MAX 2020 (v29) také jako licenci předplacenou na 12 měsíců - Subscription. Uživatel si může vybrat, zda s i vždy zaplatí jen dalších 12 měsíců, nebo zakoupí Full licenci a z ní uplatní Upgrade licenci buď na každou novou verzi (cca každý rok) a nebo Upgrade licenci po delším čase (cca 2-5 letech). Full a Upgrade jsou trvalé licence.

Vybráno z nabídky (menu):

Použitelnost

Známé, snadno použitelné rozhraní
Snadné přepínání mezi 2D a 3D režimem
Přizpůsobitelné klávesové zkratky
Použití více oken - přepínání Ctrl+Tab
Neomezené kroky Zpět a Opakovat
Přizpůsobení barev aplikace
Motivy
Pravítka
Kursor (šipka) nebo kurzorový kříž
Mřížka a přichytávání
Přizpůsobení barvy pozadí i čar
Uživatelská paleta barev

Změna velikosti ikon


Nastavení jednotek s přepočtem velikosti
Metrické a Imperiální jednotky
Palce
Stopy
Míle
Milimetry
Centimetry
Metry
Kilometry

Kalkulačka
Vektorizace obrázku

Porovnat výkresy

Přizpůsobení uživatelem
Předvolby
Inteligentní menu
Historie příkazů

Pracovní plocha

Konfigurace obrazovky
Nastavení pracovního prostředí
Vlastní šrafovací vzory

Import/Export souborů (DWG, DXF, SKP)

Nastavení programu:

Zobrazení
Obecné
Rastr
Vrstvy
Materiál
Zdroj světla
Panel nástrojů
Kurzor
Barvy
Menu
Klávesnice
Kóta
Umístění souborů
Text


Celý výkres (zobrazit)
Celý výkres ve všech oknech
Posunout pohled
Zvětšení - Zoom

Sokolí oko - Letecký pohled

Obnovování a regenerace obrazovky

Zobrazení středových značek
Zobrazení osového kříže

Soubory

Nový
Otevřít (s náhledem výkresu)
Zavřít / Zavřít vše
Uložit
Uložit jako ...
Uložit kopii
Uložit jako symbol

Export (DWG, DXF, PDF,
STL, OBJ, SKP, 3MF, FBX)  
Import (
DWG, DXF, STL, OBJ, SKP, 3MF, FBX, PDF)  

Dávková konverze  
Výpis atributů

Tisk
Tisk sekce
Dávkový tisk
Náhled tisku
Nastavení stránky
Nastavení šablony papíru
Odeslat mailem:

aktuální dokument
všechny otevřené dokumenty

Tisk pouze vybraného
Tisk do souboru (PLT; PRN)
Tisk podle pořadí vrstev
Uložení nastavení tisku s výkresem
Měřítko tisku / přizpůsobit papíru
Dělení na (číslované) listy (s přesahem)
Orientace papíru
Černobílý tisk barevného výkresu

Kreslící nástroje

Body
Kurzor na bod
Kurzor na čáru
Zachytit plochu
Průsečíky (2)
Průsečík čáry a plochy
Střed čáry
Střed mezi dvěma body
Těžiště

Souřadnice
Značka bodu
Značka stupnice

Počátek souřadnic - Origin
Bod XYZ
Bod relativně
Bod polárně

Čáry
Jednoduchá čára - úsečka

Tvorba uživatelských čar

Dvojitá čára
Multičára
Pravoúhlá čára (2)
Kresba od ruky
Šipka
Křivka
Bezierova křivka
Rovnoběžka bodem
Rovnoběžka ve vzdálenosti

Řídící křivka NURBS

Vzdálenost čar
Kolmice k úsečce
Kolmice od úsečky
Tečna ke kružnici
Tečna od kružnice
Společná tečna dvou kružnic
Průsečnice ploch
Obrysová čára
Konstrukční čára

Best Fit čára

Oblouky
Střed-bod-úhel
Poloměr-bod-bod
Třemi body

Oblouk mezi 2 tečny

Střed-bod-bod
Bod-bod-střed
Oblouk k tečně
Čtvrt-/Půlkružnice
Eliptický oblouk
Eliptický (střed, osy, úhel)

Kružnice a elipsy
Středem a bodem
Dvěma body
Třemi body
Středem a poloměrem
Tečná k úsečce
Mezi dvě / tři tečny
Elipsa

Best Fit kružnice

Plochy
Rovinná plocha
N-úhelník (strana)
N-úhelník (střed-vrchol)
Rovnoběžník
Rovina kolmá k čáře

Šrafy a výplně
Určené body, čárou, oblastí
Posun šrafovacího vzorku
Přechodová výplň
Použití obrázku jako vzorku
Import vzorků šraf
Tvorba uživatelských vzorků

Obrázky

Vložit soubor obrázku (BMP, JPG, ...
PDF)
Uložit soubor obrázku
(BMP, JPG, ... GIF)
Skenovat obrázek
Vybrat skener
Vektorizace obrázku

Texty a Atributy

Text (jednořádkový)
Text víceřádkový
Text do oblouku
Textové pole
Atribut
Atribut bloku
Výpis atributů
Šipka s textem (odkaz)
Text v kroužku (odkaz)


Najít/Nahradit text

Pouze celá slova
Rozlišení malá/velká písmena
Podle typu textové entity
Vyloučit skupiny / tělesa
Pouze vybrané entity
Pouze pro určitou vrstvu

Úprava a měření

Vybírání
Vybrat entitu
Vybrat vše
Vybrat předchozí
Vybrat další
Filtr výběru
Vybrat n-úhelníkem

Upravit vybrané
Určení Manipulačního bodu
Posunout / Kopírovat
Kopírovat do vrstvy
Zrcadlit / Zrcadlová kopie
Otočit
Zvětšit / Zmenšit velikost
Spojit čáry / Rozbít čáru

Konverze

Vytvořit plochu
Křivka na úsečku
Úsečka na křivku
Rozložit
Rozbít na vektory
Konverze textu
Dvojitá čára na vektory
Dvojitá čára na plochu
Dvojitá čára na tlustou

Těleso na Povrch tělesa

Povrch tělesa na Těleso


Lišta barev
Tabulka základních barev
Tabulka vlastních barev

Panel vrstev
Skrýt / Zobrazit
Zamknout / Odemknout
Přidělit vrstvě barvu, čáru, jméno
Hromadné operace s vrstvami ...
Nastavení vrstev  

Info panel
informace o entitách (hladina, barva, ..)
změny entit (i hromadné)

editor skupin

Zpět
Opakovat
Vyjmout
Kopírovat
Vložit

Upravit čáru
Rozdělit čáru ve vzdálenosti
Rozdělit čáru v bodech
Propojit čáry
Přerušit čáru

Ořezat /Zaoblit/Protáhnout
Ořezat čáru
Ořezat dvě čáry
Ořezat mezi dvěma čarami
Ořezat rovnoběžky
Ořezat více čar

Zkosit
Zaoblit
Zaoblit roh
Zaoblit hranu
Seříznout roh
Seříznout hranu
Rozdělit na díly
Prodloužit čáru
Prodloužit čáru o vzdálenost
Přemístit bod
Spojit konce

Oblast
Protáhnout oblast
Ořezat oblast
Vyříznout oblast
Oříznout podél čáry

Nastavení bodu
Svisle / Vodorovně
Pod 30°/45°/60°/120°/135°/150°
5° přiat / 5° ubrat
Předchozí úhel
Zadat úhel...
Rovnoběžně s úsečkou
Rovnoběžně se dvěma body
Pod úhlem vůči úsečce
Pod úhlem vůči dvěma bodům
V dané vzdálenosti
Zadat vzdálenost...
Zadat vzdálenost dvěma body
Zadat úhel a vzdálenost 2 body

Měření
Osová vzdálenost
Obvod
Plocha
Azimut
Povrch těles
Objem těles

Makra a programy

Zaznamenat makro
Ukončit záznam makra
Pokračovat v záznamu makra
Pozastavit záznam makra
Možnosti záznamu makra
Ovládací panel makra
Spustit makro
Ukončit makro
Historie příkazů
BasicCAD  

Spustit program z DC (jakýkoliv externí)

Digitizér

Srovnat výkres
Režim digitalizace
Vytvořit menu digitizéru
Načíst menu
digitizéru
Uložit menu
digitizéru
Zavřít menu
digitizéru
Přidat příkaz do menu
Odstranit příkaz z menu

Kótování

Lineární
Úhel
Oblouk
Zkosení
Průměr
Poloměr
Souřadnice
Od základny
Řetězová
Postupná (staničení)
Poloměr postupně
Vzdálenost

Automatické kótování
Asociace kóty
k segmentu / k entitě

Nastavení vzhledu
šipky / lomítka / bez
přesnost, formát, orientace
předpona / přípona
jednotky (násobitel)

Skupiny, Bloky, a Symboly

Skupiny
Lišta nástrojů skupin
Vytvořit skupinu
Rozložit skupinu
Rozložit skupinu úplně

Bloky
Definovat blok
Vložit blok
Vyčistit nepoužité bloky

Symboly
Uložit jako symbol
Vložit výkres / symbol
Knihovna symbolů
Manipulační body
Skryté atributy
Výpis atributů symbolů

Symboly oken a dveří


Správce vložených prvků

Další zajímavé vlastnosti:

 • umožňují naráz otevřít více výkresů vybraných v okně "Open", umožňují zobrazování více pohledů současně na jeden výkres a více současně otevřených souborů a mezi nimi se přepínat (Ctrl+Tab) a přenášet části kreseb přes schránku (Ctrl+C / Ctrl+V),

 • při práci v síti umožní otevřít stejný soubor více uživateli v síti, ale uložit podDesignCAD 3D MAX stejným názvem může jenom, ten kdo jej otevřel první

 • nabízí průvodce novým výkresem - zadání parametrů pro rastr, kroky, kótování, tisk ... ,

 • příkaz Close All (Zavřít vše) umožní zavřít najednou všechna otevřená okna,

 • příkazy oken a příkazu Save As (Uložit jako) - při uložení s Hidden Line Removal (Odstranění neviditelných čar) se nabízí možnost automaticky odebrat neviditelné čáry výkresu. Toto odstraní duplicitní čáry promítnutého výkresu.

 • příkaz Save A Copy (Uložit kopii) - snadné vytváření přírůstkových záloh beze změny jména základního, tedy právě otevřeného souboru (ideální pro ukládání alternativních řešení, ke kterým se můžete vrátit, nebo je jako nepoužité smazat),

 • příkaz Save As Symbol (Uložit jako symbol) - uloží vybranou část výkresu jako symbol a ten se po vložení vkládá jako celek do výkresů (změna originální kresby se projeví následně ve všech výkresech, kde je vložena část kresby právě jako symbol - používá se pro značky, razítka)

 • příkaz Export DWG/DXF - příkaz z vašeho DCD výkresu vyrobí soubor DWG, DXF s několika možnostmi  nastavení šrafování, stylu čar, prostorové mřížky, znakové sady písma .. a můžete vybrat až do verze 2019

 • příkaz Import DWG/DXF - převod souborů DWG, DXF .. do DesignCADu. Nabízí některá nastavení - např. bloky jsou nyní konvertovány do bloků DesignCADu s následujícími omezeními: DesignCAD rozkládá vnořené bloky z původního výkresu. Je zachována pouze úroveň vnějšího bloku. Atributy v blocích s měřítkem jsou "natočeny" tak jako jsou ve výkresu z AutoCADu,

 • nabízí systém, kde jsou INI soubory oddělené a přehledné (veškerá nastavení lze kopírovat a přenášet),,

 • umožňují AutoSave v zadaných časových intervalech a volbu ukládání záložních souborů typu "bak"

 • nabízí při práci s entitami přilnavé manipulační body - lze vypínat či zapínat

 • umí načítat bitmapy a přes ně kreslit a pak je vytisknout společně (zákres do mapy či fotky), lze trvale nastavit umístění bitmapy na pozadí a nestane se tak, že obrázek překryje konstrukci (výkres)

 • umožňují přímou podporu skeneru - skenovat dokumenty a umisťovat je do výkresů jako bitmapy a ty dále konvertovat do vektorů a přímo vkládat do výkresu

 • umí hromadný tisk a hromadnou konverzi dat do jiných formátů,

 • umožňují tisk určitých částí jednoho výkresu v různém měřítku (detaily),

 • nabízí tisk sekce - vybrané části výkresu, kterou následně zpracujete v běžném okně pro tisk, kde už jen nastavíte potřebnou velikost papíru a měřítko (je to velmi důležitý příkaz, protože vytisknete část výkresu aniž by ho bylo nutné nějak upravovat a jsou tam všechny prvky - i ty normálně nedělitelné, jako je kóta, šrafy, bitmapa)

 • zvládnou vestavění výkresů do jiných dokumentů pomocí možností schránky Windows a voleb OLE, OLE interface umožňuje aplikacím DesignCADu a objektům systému použít oblíbené programovací jazyky jako je Visual Basic, Visual C++, C++ Builder a Delphi; klienti napsaní těmito nástroji mohou volat DCAD a využívat jeho funkce a grafiku

 • umí nahrávat a spouštět vlastní makra (makra tvoříte velmi jednoduše klávesami i pomocí myši),

 • umožňují vektorizaci obrysu bitmap přímo načtených ze skeneru,

 • umožňují vytvářet vlastní šrafovací vzory a vlastní čáry s libovolnými značkami,

 • okno hladin (vrstev), umožňuje hromadné úkony s hladinami, kterých je 2001 (speciální 0 a 1-2000), můžete vybrat a přiřadit vrstvě pevnou tloušťku tisknutých čar pro tisk,

 • umožňují snadno vytvářet vlastní plovoucí lišty s vybranými povely (toolboxy - uživatelská menu, rámečky nástrojů z povelů nebo symbolů), vlastní klávesové zkratky a šablony pracovní plochy (a jejich vkládání do samostatných souborů),

 • nabízí tzv. "Sokolí oko" - stálý náhled na celý výkres či model a rychlý výřez detailu do hlavního okna,

 • umí dvojité čáry s automatickým ukončením rohů a křížení a jednoduché vkládání oken a dveří,

 • umožňují práci s polygony - Průnik, Součet, Odebrat průnik, Rozdíl

 • umožňují poloautomatické kótování, umí 15 různých příkazů kótování, možnost uživatelského nastavení textových formátů, pozic atd. (pro stavaře, strojaře dle ČSN), příkaz automatické kótování,

 • umí mnoho režimů zachycení bodů a kreslení čar pod určitým úhlem,

 • umí snadno editovat hotové části výkresu přidáním, odebráním, posunem bodů .... v Režimu výběru bodů,

 • nabízí sloučení prvků do skupin a AutoCADovských bloků .. Definovat blok, Odstranění nepoužitých bloků, Definice Atributu

 • umí konverzi dvojitých čar na plochy,

 • umí konstrukční čáry (z počátku do nekonečna jedním nebo oběma směry),

 • k dispozici je dialogové okno vyrovnat objekty - svisle či vodorovně, na osu, zleva, zprava, zdola, shora,

 • nabízí nástroj zachycení bodů ... na střed čáry, střed mezi 2 body, na bod, na čáru, do průsečíku čar

 • umožňují tisk na libovolné tiskárně nebo plotru nainstalovaných ve Windows - jako čárový výkres nebo stínovaný model, výřez kresby, k dispozici je náhled na výkres před tiskem, povel rychlý tisk umožňuje okamžitě vytisknout na obrazovce aktuálně viditelnou část výkresu, samozřejmostí je dávkový tisk, schopnost tisknout rastr společně s výkresem nebo tisknout vrstvy v libovolném pořadí,

 • nabízí příkaz Array (Pole) - kopírování vybrané části kresby do řad a sloupců - volba použít či nepoužít vybraný objekt jako první kopii, volby typu vzdálenosti, natočení (orientace) objektu při kopírování podél křivky, volba rozestupů číselně, možnost zadání měřítka, úhlu, posunu.

 • nabízí povel Segment (Rozdělit na díly) - volba určení vzdálenosti, odstranění přesahů,

 • nabízí povel Rotate (Rotace) - výběr osy otáčení je rozšířen o libovolné body,DesignCAD Express pracuje s omezením kurzoru a nabízí plynulé vlečení,

 • umožňují spouštění maker a exe programů z příkazové řádky - zadání parametrů, bez příkazu „Run“, bez extenze,

 • nabízí rozšířený režim zachycení - Interruptible Snaps (Vnořená zachycení) - není přerušeno původní nastavení zachycení

 • nabízí zavedení základu jednotek měření do nových i starých výkresů

 • umožňují možnost jiného měřítka údaje na kótě v rámci jednoho výkresu

 • nabízí konvertor jednotek v Info Boxu

 • umožňují rotaci rastrového obrázku v prostředí DC po 0,01°

 • umožňují odeslání náhledu výkresu (detail, výřez) coby příloha mailu (JPG)

 • umožňují zobrazení/skrytí manipulačních bodů výkresu

 • možnost posunutí vzorku šraf ve vymezené ploše pomocí manipulačního bodu (ne šrafy, ale čáry vzorku se posunou podle vás)

 • k dispozici volba rozložení symbolu jen na nejvyšší úroveň

 • umožňují zobrazení/skrytí všech lišt (toolboxů) pracovní plochy

 • nabídka stálého zachycení na zvolené body (průsečíky, středy, ..) při editaci

 • schopnost pojmenovat objekty a vybírat filtrem podle jména

 • vytvářet a opět rozkládat "Vnořené skupiny"

 • změna měřítka ke srovnání jednotek měření u importovaných výkresů

 • editor - Uživatelského stylu čar (možnost návrhu vlastních čar se značkami, textem)

 • editor - Multičar (čáry tvořené různými čarami, šrafami, ... které se pak kreslí jako jedna)

 • Multiline Text (Editor textového pole), který umožní psát indexy, vzorce ...

 • samostatný program Drawing Compare (Porovnání výkresů) provede vizuální porovnání rozdílů dvou výkresů

 • automatické pojmenování importovaného výkresu dle původního názvu

 • označení neuloženého - rozpracovaného výkresu

Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah