DesignCAD 2D Express 2020 (v29) - Stručně - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

DesignCAD 2D Express 2020 (v29) - Stručně

DesignCAD > DesignCAD 2D Express
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

CENA trvalé verze Full | 3.000 Kč bez DPH (3.630 včetně DPH)

cena v EUR se stanoví dle aktuálního kurzu ČNB v den fakturace

Současná verze

DesignCAD 2D Express 2020 (výrobcem nyní nově označován jako DesignCAD 2D 2020) je univerzální a snadno použitelný 2D CAD program, kteRý vám umožní začít pracovat hned. Jednoduché operace usnadňují vytvářet stavební a strojní výkresy v přesném měřítku.


Jednotlivé objekty můžete vytvářet, upravovat, zvětšovat, zmenšovat, přesouvat, otáčet a kopírovat. Obsažena je úplná sada 2D kreslících a návrhových nástrojů, vrstev výkresu, zachycení, šrafovacích vzorů, typů čar a schopnost úplného kótování včetně tolerancí; nastavení předpon, přípon a typů šipek.

DesignCAD 2D Express 2020 (v29) také umožňuje snadněji spolupracovat s jinými CAD programy. Jednoduchý import/export editovatelných DWG/DXF/SKP souborů do verze 2020 bez rizika ztráty nebo porušení dat.

Je perfektní pro:

Stavební výkresy – Kreslíte jednoduše a v profesionální kvalitě půdorysy podlaží, pohledy, řezy a zaměření.
Technické návrhy – Dvojitá přesnost umožňuje nejvyšší stupeň tolerance a kontrolu návrhu. Dokážete vytvářet libovolné strojní výkresy.
Dílenské výkresy – Zadání přesných hodnot pro kóty, průměr a poloměr vám umožní kreslit přesné mechanické části. Tvorba detailů, tisk šablon 1:1.
Domácí projekty – Sami si vytvoříte návrhy úprav zahrady a vnitřní/vnější úpravy domu; truhlářských, tesařských, zámečnických konstrukcí.
Ostatní CAD potřeby – Vytvoření elektronických schémat, situačních plánů, map, blokových schémat, vizitek, plakátů ... a dalších.

Snadné použití pro 2D kreslení a navrhování (Easy to Use 2D Drafting & Design)


Intuitivní a přitom propracované editační nástroje, pokročilé funkce geometrických konstrukcí, definování vlastních horkých kláves či uživatelských lišt příkazů a kompletní správa vrstev.

Komatibilní s Windows 10 64-bit & 32-bit (Windows 64-bit & 32-bit Compatible)


Vyberte si naše tradiční 32-bitovou verzi, nebo nainstalujte 64-bitovou kompatibilní verzi, která využívá současnou rozšířenou pamět počítače a umožní rychle načítat a následně rychle pracovat se soubory téměř libovolné velikosti.
Verze DesignCAD 2D Express 2020 (v29) je kompatibilní s Microsoft Windows 10, 8, 7 (64-bit i 32-bit).

AutoCAD® DWG/DXF kompatibilita a více (AutoCAD® DWG/DXF Compatible and more)

Sdílejte vaší práci v nejnovějších populárních formátech souborů, jako je prostředí AutoCADu 2020 DWG, DXF, SKP, PDF, AI, WMF a dalších.

Obsah CZ instalační sady:

Po rozbalení instalačního balíčku by se měla zobrazit uvítací nabídka, viz. první obrázek vpravo. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pokud ne, klikněte v průzkumníku ve složce:

C:\DesignCAD FALEK\FULL DesignCAD Express 2020 (v29.1)

na SETUP.EXE aby se nabídka načetla. Vyberete 32 nebo 64 bit verzi.

Otevře se základní instalační nabídka.

Kdo si není jistý, tak pod bodem 1) se skrývá podrobný průvodce instalace US části programu česky.

Vlastní instalace a lokalizace je pod bodem 2) a až 3). Podle profese doporučuji nakopírování mého doporučeného nastavení programu pod bodem 4) nebo 5): Dojde v podstatě k nakopírování INI souborů, kde už je zaznamenáno nastavení výšky písma a kót, šipky či lomítka, nastavení rastru, velikost kroků rastru, schema barev, potřebné uživatelské lišty, chování programu při stisku pravého tlačítka myši (místo kontextového menu je zachycení na bod), nebo chování okna příkazu, které se zobrazí v horní liště, místo v pracovní ploše. Stejně dobrovolné je nakopírování uživatelské lišty Kroky rastru pod bodem 6).

Kliknutí na 8) a 9) spouštíte následující nabídky pro instalace DC KNIHOVEN a DC NADSTAVEB.

Z nabídky pod bodem 10) snadno spustíte vybraný Free program vhodný pro údržbu počítače.

Nabídky jsou po spuštění umístěny na sobě a překrývají se. Každá z nabídek se dá posunout a kdykoliv nezávisle vypnout - KONEC.

K programu DesignCADu 2D Express 2020 (v29) nabízíme ještě tyto položky:

PDF příručka pro začínající uživatele v PDF (cca 44 stran) = 150 Kč bez DPH (188 Kč vč. DPH) >> zde

Referenční manuál CZ PDF (cca 486 stran) = 400 Kč bez DPH (484 Kč vč. DPH)  >> zde
Profesní nadstavby ..... dle nabídky >> zde
Nabízíme:
Instalaci, nastavení , předvedení ... v místě dodavatele/uživatele nebo po Internetu
Školení (rozsah dle dohody) ... v místě dodavatele/uživatele nebo po Internetu
Využijte nebo prostuduje:
WebServis ... předvedení, školení pomocí sdílení programu DC po Internetu >> zde
Free Trial ... stažení free zkušební verze (15 dnů) >> zde << NOVÉ
Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 29.0 >> zde << NOVÉ
Kompletní ceník >> zde

Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah