Novinky v programu DesignCAD - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

Novinky v programu DesignCAD

Novinky
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024
  SITUACE v polovině roku 2024

V prodeji jsou zatím jen verze 2020 (v29)
Novější verze 2021 (v30) a 2022 (v31) prodávat zatím pro jejich nespolehlivost nelze. Začátkem roku 2024 nastal problém s aktivacemi verzí 2020, vážně onemocněl oficiální distributor a prodej byl v únoru dočasně přerušen.
Od 15.6. prodej verzí 2020 pokračuje, nabídneme na ukázku Trial 2022, abyste viděli co vás čeká v chystané verzi 2024 (nový vzhled).

Proč nebyla verze 2021 (v30) uvedena v ČR a SR do prodeje?
Výrobce zavedl mnoho novinek, které se neobešly bez chyb. Většinu z nich opravil ve opravě (Update 30.1). Bohužel "některé další, menší chyby", které se týkaly bezproblémové instalace, rychlosti zobrazování, exportu dat  do AI, ... , ale odstraněny nebyly a už ani nebudou. Vadí nám také znemožnění kompletní lokalizace nové lišty - Panel menu [Pás karet, Ribbon] a s ní souvisejících nabídek.

Proč zatím nebyla verze 2022 (v31) uvedena v ČR a SR do prodeje?
Výrobce se snažil opravit verzi 2021, ale ani tyto opravy a novinky které se neobešly bez závažných chyb. Testovali jsme program od května do října roku 2022, kdy IMSI uvedlo program na trh v USA, aniž by problémy vyřešilo. Také stále není dořešena kompletní lokalizace nové lišty - Panel menu [Pás karet, Ribbon] a s ní souvisejících nabídek.
  ZÁSADNÍ ZMĚNY v listopadu 2020

V prodeji jsou verze 2020 (v29)
Výrobce nám už neumožnuje prodej verzí 2019 (v28) a předchozích.

K dispozici nová verze DesignCAD 3D Max 2020 (v29) Subscribe
Výrobce nově nabízí licenci DesignCAD 3D Max 2020 (v29) Subscribe (předplatné na 1 rok).
Licence trvalé licence DesignCAD 3D Max se opět o něco zvyšuje.

Změna Upgrade strategie výrobce
Dvě možnosti Upgrade (přechodu na vyšší verzi) u Maxe zůstávají, ale mění se rozsah verzí, ze kterých je to možné :
Upgrade DesignCAD 3D Max 2020 (v29) za výhodnější cenu platí už jen na předchozí verzi 2019 (v28)
Upgrade DesignCAD 3D Max 2020 (v29) ze starších verzí platí nově pro verze 23 - 2018 (v27)
Upgrade DesignCAD 2D Express 2020 (v29) nerozlišuje starší verze, platí už jen na verze 23 - 2019 (v28)
Online registrace a aktivace programu
Výrobce změnil nejen ceny programů a licence, ale taky formu registrace programu a jeho aktivaci. Ta probíhá nyní Online, při aktivním internetovém připojení. Místo Sériového čísla (Serial Number) dostáváte nyní Licenční klíč (License Kye) a původní Aktivační kód (Activation Code), který se zadával při spuštění programu, odpadl zcela. Registrace a aktivace se zahájí při prvním spuštění programu.
Program můžete instalovat - aktivovat pouze 2x!
Myšlena instalace a aktivace na novém počítači. Konečný počet počítačů je podle licenčního ujednání právě dva. Reinstalace na stejném počítači je bez omezení a například výměna disku nevadí. (Je vázaná na ID počítače, Licenční klíč a uvedený e-mail). Tyto údaje si pečlivě zaznamenejte pro další aktivaci.
V odůvodněných případech lze požádat o deaktivaci původních instalací (reset) a aktivovat DesignCAD na třetím stroji.
Přesto raději zvažte, zda nebudete počítač v dohledné době nahrazovat novým a počkat s druhou instalací (aktivací) až na nový stroj. :-)
Od počátku roku 2024 je posuzování resetu velmi přísné.


Trial (zkušební) verze
Trial DesignCAD 3D Max 2020 (v29) zůstává na 15 dnů, stejně jako Full verze má nový Licenční klíč a Online systém pro aktivaci.
Trial DesignCAD 2D Express 2020 (v29) výrobce zrušil a nemůžeme vám jí nabídnout.

Ukončení prodeje BOX verzí
Od listopadu 2020 se budou v ČR a SR veškeré licence programu DesignCAD prodávat jako Download (ESD) verze.
Zkratka ESD = Electronic Software Distribution znamená, že produkt není distribuován jako klasická krabicová verze (BOX), ale formou elektronické licence, kdy klient obdrží Licenční klíč e-mailem.

Nové přístupové údaje na uzamčené stránky
Pro vstup na uzamčené webové stránky bude třeba žádost o nové přístupové údaje prostřednictvím formuláře, e-mailu, telefonu. Původní údaje již neplatí. Nově bude třeba váš e-mail a heslo které vám na základě žádosti přidělím.
Novinky připravovaných verzí 2022 (v31) a vynechaných verzí 2019 (v28) a 2021 (v30)Stručný přehled o novinkách jednotlivých verzí od počátku - ROZDÍLY MEZI VERZEMI

S novou verzí programu vždy přijde něco nového. Upgrade verze je levnější sleva.

Říkáte si zda to stojí za to?

Doporučuji se podívat na PDF dokument, ve kterém popisuji nejvýraznější NOVINKY postupně v každé verzi DesignCADu - od slavné DOS verze 6.0 po současnou verzi 2020 (v29).
Jsou uvedené od současné směrem k starým verzím.

NOVINKY, VYLEPŠENÍ ... VERZE 2021 (V30):


Co je nového se dozvíte z cz dokumentu DesignCAD 2021 Release Notes CZ.pdf  >> zde

NOVINKY, VYLEPŠENÍ, OPRAVY s poznámkami od výrobce - SOUČASNÁ VERZE:


Co je nového se dozvíte z US dokumentu DesignCAD 3D Max 2020 Release Notes.pdf  >> zde


Co je nového se dozvíte z US dokumentu DesignCAD 2D Release Notes.pdf  >> zde

NOVINKY, VYLEPŠENÍ, OPRAVY s poznámkami od výrobce - PŘEDCHOZÍ VERZE:


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 28.0 = DesignCAD 3D Max 2019 Release Notes.pdf >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 27.0 + 27.1 + 27.2 = DesignCAD 3D Max 2018 Release Notes.pdf >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 26.0 + 26.1 + 26.2 = DesignCAD 3D Max 2016 Release Notes.pdf >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 25.0 + 25.1 + 25.2 = DesignCAD3DMax_25_2_ReleaseNotes_EN.pdf >> zde
Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 25.0 = DesignCAD3DMax_25_0_ReleaseNotes_CZ.pdf >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 24.1 = DesignCAD3DMax_24_1_ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 24.0 = DesignCAD3DMax_24_0_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 23.0 + 23.1 = DesignCAD3DMax_23_1_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 22.0 + 22.1 = DesignCAD3DMax_22_1_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 21.0 + 21.1 + 21.2 = DesignCAD3DMax_21_2_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 20.0 + 20.1 = DesignCAD3DMax_20_1_ ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzím 18 až 25 v originállu (anglicky) >> zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V programech DesignCAD 2019 (v28.1) byly opraveny tyto chyby:

1. Measurement changes when exporting to .fbx.
[Změna měřítka při exportu do .fbx. ]
2. Exception while duplicating a control curve.
[Problém při kopírování Řídící křivky NURBS.]
3. DesignCAD 2019 symbol load problem
[Problém s načtením (vložením) symbolu ]
4. Exception upon setting view for attached .dwg drawing
[Problém při nastavení pohledu pro připojený výkres .dwg ]
5. Results are mirrored after exporting to .fbx/.3mf
[Nechtěné zrcadlení po exportu do .fbx / .3mf ]
6. Results are mirrored after importing to .fbx/.3mf
[Nechtěné zrcadlení po importu do .fbx / .3mf]
7. Drawing not showing correctly after importing into 2019 and left extra lines along with some more issues.
[Kresba se po importu nezobrazovala správně a dalšími problémy. ]
8. Custom Toolbar with Symbols don't show icons
[Vlastní panel nástrojů se symboly nezobrazuje ikony ]

Chyba: Při práci s verzí 28.1 jsem si uvědomil chybu při použití příkazů "Vytvořit kopii" [N] a "Zrcadlit" [/], kdy dojde k nechtěné změně kótování této části kresby. Text kóty se posune ve svislém směru na střed (do kótovací čáry) a zároveň zmizí nastavené šipky (lomítka). Při použití příkazu "Posunout" [M]  se tak nestane, stejně tak při použití Ctrl+C a Ctrl+V. To je nepříjemná chyba, kterou už výrobce vzhledem k vydání verze 2020 s největší pravděpodobností neopraví.
Řešení: Naštěstí se lze vrátit k původní verzi 28.0 tím, že zaměníme EXE soubor programu (ke stažení na  stránce "Vylepšení (Update) MAX" případně na "Vylepšení (Update) EXP"). Tímto souborem z 31.5.2019 nahradíme soubor s datem 5.11.2019. Problém při kopírování se odstraní. Při testování se mi neprojevily výše uvedené problémy. Ovšem netestoval jsem uvedení problémy s exportem a importem.

Toto jsou oficiální informace výrobce IMSI Design [překlad, poznámky .. PF].
Překlad Release Notes obou verzí připravuje distributor - Ing. Josef Klobása, ARCADEA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V programu DesignCAD 2D Express 2018 (v27.0.004) byly opraveny tyto chyby:

 • While importing .dwg file in to DCAD, Auto-hatch disappears
[Při importu souboru .dwg do aplikace DCAD zmizí funkce Automatické šrafování]
 • Starting with DesignCAD 2018, 2D text can no longer be scaled from the corner points in Point Select Mode
[Nelze měnit 2D text za rohové body v Režimu výběru bodů]
 • AutoHatch not exporting to pdf
[Automatické šrafování není exportováno do formátu PDF]
 • Crash during batch convert
[Selhání při Dávkové konverzi]
 • Crash caused by Trim Two Lines
[Selhání při příkazu Ořezat dvě čáry]

+ Oprava funkčnosti jednořádkového dialogu při volbě příkazů pro Text a Křivky (výrobce to nezahrnul do seznamu).

V programu DesignCAD 3D Max 2018 (v27.0.004) byly opraveny tyto chyby :

 • Display types(all and active) are not working while they are enabling through view dropdown list.
[Typy zobrazení (všechny a aktivní) nefungují, když umožňují rozbalovací seznam zobrazení]
 • Unhandled exception occurs while edit a point of grid with "point select" mode
[Neošetřená výjimka nastane při úpravě bodu mřížky v Režimu výběru bodů]
 • While importing .dwg file in to DCAD, Auto-hatch disappears
[Při importu souboru .dwg do aplikace DCAD zmizí funkce Automatické šrafování]
 • Starting with DesignCAD 2018, 2D text can no longer be scaled from the corner points in Point Select Mode
[Nelze měnit 2D text za rohové body v Režimu výběru bodů]
 • AutoHatch not exporting to pdf
[Automatické šrafování není exportováno do formátu PDF]
 • Crash during batch convert
[Selhání při Dávkové konverzi]
 • Crash caused by Trim Two Lines
[Selhání při příkazu Ořezat dvě čáry]

+ Oprava funkčnosti jednořádkového dialogu při volbě příkazů pro Text a Křivky (výrobce to nezahrnul do seznamu).

Toto jsou oficiální informace výrobce IMSI Design [překlad PF].
Překlad Release Notes obou verzí připravuje distributor - Ing. Josef Klobása, ARCADEA.
Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah