DesignCAD Express - Upgrade - Ing. Petr Falek - DesignCAD

Ing. Petr Falek - DesignCAD
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

DesignCAD Express - Upgrade

DesignCAD > DesignCAD EXPRESS
Datum poslední editace této stránky: 12.11.2017

DesignCAD Express 2016 (v26) - Universální 2D CAD. SNADNÉ kreslení a navrhování.

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Vyplnit formulář
>> zde

Napsat
E-mail >> zde

CENA download verze | 1.980 Kč bez DPH (2.396 . DPH) > pouze z verze 23 - 25

v ceníku nabízíme ještě Upgrade z verze 18 - 22 za cenu 2.480 Kč bez DPH (3.001 Kč včetně DPH)

pokud objednáte krabicovou verzi, budou vám k poštovnému a balnému připočítány ještě náklady za její vyhotovení

Nejnovější verze

Upgrad
e využijte co nejdříve - snadněji a rychleji pracujte při využitím nových funkcí a vylepšení! Upgrade byl až doposud možný pouze z jedné z předchozích tří verzí. Pro Upgrade na současnou verzi 26 je třeba být uživatelem verze 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. To je výhoda pro ty kteří se jaksi zapomněli a trochu nefér vůči těm, kteří prováděli Upgrade alespoň po třech verzích. Dále jsou uvedeny vybrané novinky těchto verzí. Pokud chcete mít dokonalejší představu, podívejte se na stránku Rozdíly mezi verzemi DC, nebo si otevřete soubor NOVINKY.

Co je nového ve verzi 26 ?


DesignCAD EXPRESS verze 26 nabízí nové a vylepšené funkce pro vynikající výkon, produktivitu, vyšší flexibilitu a lepší kompatibilitu:
 • Nová verze je kompatibilní s 64-bit i 32-bit systémem Windows 10

 • Nově Import souborů SketchUp (Import SketchUp Files); možnost výběru SketchUp verze 3.0 až 2015. << DŮLEŽITÉ !

 • Možnost přemístění (prohození) osy X a Y při Importu SKP souborů programů SketchUp << DŮLEŽITÉ !

 • Nový Správce vložených prvků (Insert Manager), který umožňuje kontrolu a správu bloků, symbolů a obrázků ve výkresu << DŮLEŽITÉ !

 • Nový Editor Bloků | Symbolů (Block Editor), který umožňuje editaci bloků a symbolů ve vlastní pracovní ploše << DŮLEŽITÉ !

 • Nový příkaz Uživatelské vlastnosti (Custom Properties), který umožňuje přidat každé entitě nebo výkresu vlastní Klíč, Jméno a Hodnotu

 • Přidána nová volba - GDI kresba bez blikání (Flicker-Free GDI Draw) pro speciální optimalizaci k urychlení vykreslování širokých řádků v GDI zobrazení drátového modelu.

 • Pokročilo se ve vylepšení a opravách modulu pro Import/Export pro hladké sdílení souborů formátu DWG a DXF.

Co bylo nového ve verzi 25 ?

 • Nová verze je kompatibilní s 64-bit i 32-bit systémem Windows << VYSOCE DŮLEŽITÉ!
 • Nově Export souborů SketchUp (Export SketchUp Files); možnost výběru SketchUp verze 3,0 až 2015. << DŮLEŽITÉ !
 • Nově podpora souborů GIF obrázků (GIF Image Support); naopak AWD, EPS, PCT a WPG soubory již nejsou podporovány!
 • Nový Editor skupin (Group Editor); ukazuje vnitřní strukturu skupiny a veškerých   podskupin a umožňuje jednoduše provést reorganizaci obsahu skupiny, aniž byste jej museli rozbíjet; přesun do jiné hladiny a mezi skupinami, odstranění, zrušení vnořených skup.  << DŮLEŽITÉ !
 • Vylepšený příkaz Text v kruhu; nyní umožňuje zadat buď pevnou velikost průměru kruhu (bubliny) nebo pevnou výšku textu. << DŮLEŽITÉ !
 • Vylepšení příkazu Úhel a vzdálenost dvou bodů; zobrazuje samostatně DX, DY a DZ hodnoty této vzdálenosti
 • Nový Import/Export do formátů DWG, DXF AutoCAD 2013-2016 << DŮLEŽITÉ !

Co bylo nového ve verzi 24 ?


 • Nový nástroj Stejné vlastnosti jako, umožňuje přenést vlastnosti z jednoho objektu na všechny vybrané objekty.  << DŮLEŽITÉ !

 • DesignCAD nyní uloží aktuální vzor výplně pro dvojité čáry jako výchozí nastavení.

 • Vylepšené konfigurační okno Možnosti pracovního prostředí - zavádí hlavní zaškrtávací políčko pro nastavení či zrušení všech kategorií, které mají být nastaveny a uloženy.

 • Lepší Info panel pro větší produktivitu a flexibilitu použitých vrstev.  << DŮLEŽITÉ !

 • Vylepšena zpětná kompatibilita pro práci se staršími soubory.  << DŮLEŽITÉ !

Co bylo nového ve verzi 23

 • Nový Import/Export do formátů DWG, DXF AutoCAD 2013 a 2014 << DŮLEŽITÉ !

 • Nové centrování kolečkem myši při zoomu << DŮLEŽITÉ !

 • Vylepšené nastavení vrstev

 • Vylepšený příkaz Stretch - Protáhnout oblast

Co bylo nového ve verzi 22 ?

 • Nová možnost tisku - příkaz Print Section (Tisk sekce ..)   << VYSOCE DŮLEŽITÉ !

 • Vylepšení tisku do PDF (umožní dělení na více listů)

 • Samostatné a univerzální dialogové okno Layer Options (Možnosti vrstev) << DŮLEŽITÉ !

 • Nová volba určující šířku pole v Coordinate bar (Lišta souřadnic)

 • Nová volba určující dodatečnou šířku rozbaleného seznamu vrstev

Zkušební (Trial) verze DesignCAD 3D Max 2016 (v26.1) CZ - 64bit & 32bit

Zkušební (Trial) verze DesignCAD Express v26.0 nebude k dispozici - výrobce od  toho upustil a prodloužil testovací dobu DC 3D Max v26. Programy jsou téměř shodné, a pokud se nepřepnete do 3D režimu, rozdíl patrně nepoznáte.


Stáhněte si zkušební verzi (30 dnů), soubory CZ prostředí a přednastavení programu  >> zde

Architekti, inženýři, stavitelé, mistři, řemeslníci, ilustrátoři, grafici, pedagogové, studenti, fandové ... vyzkoušejte plnohodnotnou verzi programu bez jakéhokoliv omezení po dobu 30 dnů od její instalace. Využijte nabízenou možnost předvedení programu na dálku přes sdílené okno Skype. ZDARMA!


V průběhu testování můžete uhradit FULL / UPGRADE verzi a s novými kódy PŘEJÍT NA PLNOU VERZI BEZ REINSTALACE!

Obsah CZ instalační sady:
+ kompletní instalační sada na CD/DVD ovládaná ze vstupní nabídky (viz níže)
+ příručka v PDF, (tištěný booklet v DVD plast. obalu pouze u Box verze; příplatek 380 Kč bez DPH)
+ podrobné návody instalace v PDF (tištěné pouze u Box verze za příplatek 380 Kč bez DPH)
+ CZ soubory lokalizace,
+ INI soubory nastavení,
+ uživatelská lišta KROKY RASTRU pro rychlou a přesnou práci,
+ příručka JAK NEJRYCHLEJI ZVLÁDNOUT DesignCAD
Express  v26 (seznámení s pracovním prostředím, princip používání programu, nastavení) - prvních 18 stránek zdarma
+ free SW pro zajištění technické podpory po internetu - WebServis
+ DCk - nabídka knihoven značek a symbolů (
instalace možná po úhradě)
+ DCn - nabídka nadstaveb (
instalace možná po úhradě)
+ kompletní stránky www.designcad.cz
+ TECHNICKÁ PODPORA ZDARMA (telefon, Skype, osobní kontakt)

POHODLNÁ INSTALACE z PŘEHLEDNÉ VSTUPNÍ NABÍDKY
1) Otevření návodů na instalaci - (doporučuji)
2) Instalace programu DesignCAD
Express v26
3) Instalace CZ souborů v26

4) Instalace nastavení STAVAŘ (dobrovolná)
5) Instalace nastavení STROJAŘ (dobrovolná)
6) Kopírování lišty KROKY RASTRU (dobrovolné)
7) Otevření odlehčené PDF příručky pro začínající uživatele
8) Spuštění nabídky instalací příručky, knihoven, dalšího SW
9) Spuštění nabídky instalací nadstaveb pro DesignCAD
10) Spuštění nabídky spustitelných (portable) Free programů - NOVINKA
Technická podpora - vzdálené ovládání (TeamViewer5)
; hlasová komunikace (Skype6); souborový manažer (FreeCommander) >> spustí přímo z CD Free SW, který používám pro technickou podporu přes Internet - WebServis. Mohu s vámi komunikovat a DesignCAD snadno nainstalovat a nastavit.

K programu DesignCADu Express 2016 (v26) nabízíme ještě tyto položky:

PDF příručka pro začínající uživatele v PDF (cca 44 stran) = 150 Kč bez DPH (188 Kč vč. DPH) >> zde
Referenční manuál CZ (cca 486 stran) = 868 Kč bez DPH (998 Kč vč. DPH)  >> zde
Profesní nadstavby ..... dle nabídky >> zde
Nabízíme:
Instalaci, nastavení , předvedení ... v místě dodavatele/uživatele nebo po Internetu
Školení (rozsah dle dohody) ... v místě dodavatele/uživatele nebo po Internetu
Využijte nebo prostuduje:
WebServis ... předvedení, školení pomocí sdílení programu DC po Internetu >> zde
Free Trial ... stažení free zkušební verze (30 dnů) >> zde
Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 26.0 >> zde
Kompletní ceník >> zde

Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky