Ceník - Nadstavby pro DesignCAD - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

Ceník - Nadstavby pro DesignCAD

Ceníky
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024

Upozornění: Kliknutím na obrázek v položce se přenesete na podrobnosti o produktu.

STAVEBNÍ PROFESE

> nadstavba provádí odměřování délek nebo ploch z výkresu v DesignCADu.
> program vhodný pro VÝKAZ VÝMĚR
> program spolupracuje s verzí DesignCAD 2020 (v29) !!!
> k programu je nutný HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 1000 Kč bez DPH), pokud už jej nemáte s jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
> případný nákup HW klíče proveďte v oddíle Ceník - Ostatní ...
> zakoupením nadstavby společně s programem DesignCAD můžete mít občas nárok na slevu 1.000 Kč, pokud právě probíhá AKČNÍ SLEVA.
1.900,00 Kč(bez DPH)
Přidat
>stavební nadstavba pro parametrické kreslení prvků a konstrukcí ... , knihovny, tvorba 3D modelu
> program vhdoný pro STAVITELSTVÍ
> program spolupracuje s verzí DesignCAD 2020 (v29) !!!
> k programu je nutný HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 1000 Kč bez DPH), pokud už jej nemáte s jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
> případný nákup HW klíče proveďte v oddíle Ceník - Ostatní ...
> zakoupením nadstavby společně s programem DesignCAD můžete mít občas nárok na slevu 1.000 Kč, pokud právě probíhá AKČNÍ SLEVA.
3.900,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> nadstavba DC je systém určený pro práci se souřadnicemi v textové podobě a k jejich grafické prezentaci v programech DesignCAD.
> program Axis umí pracovat se seznamy souřadnic a provádět výpočty základních geodetických úloh.
1.900,00 Kč(bez DPH)
Přidat

STAVEBNÍ - VNITŘNÍ SÍTĚ

> nadstavba pro parametrické kreslení ... topenářských prvků, tvorba legendy a výpisu - kompletní výkresy, uživatelské čáry
> program vhodný vnitřní návrhy sítí - VYTÁPĚNÍ, PLYN.
> program pro výkaz výměr. Vhodný pro VŠECHNY STAVEBNÍ PROFESE
> zakoupením nadstavby společně s programem DesignCAD můžete mít občas nárok na slevu 1.000 Kč, pokud právě probíhá AKČNÍ SLEVA.
3.900,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> nadstavba pro parametrické kreslení ... vnitřních vodovodních, odpadních a kanalizačních prvků - trouby, tvarovky, potrubí, zařízení; výpis použitých prků, poloautomatický popis
> program vhodný vnitřní návrhy sítí - KANALIZACE, VODA, PLYN
> program spolupracuje s verzí DesignCAD 2020 (v29) !!!
> program pro výkaz výměr. Vhodný pro VŠECHNY STAVEBNÍ PROFESE
> zakoupením nadstavby společně s programem DesignCAD můžete mít občas nárok na slevu 1.000 Kč, pokud právě probíhá AKČNÍ SLEVA.
3.900,00 Kč(bez DPH)
Přidat

STAVEBNÍ - VENKOVNÍ SÍTĚ

> nadstavba DC pro tvorbu obecného podélného profilu návrhů podzemního vedení inženýrských sítí v prostředí DesignCADu.
> Program vhodný pro - VŠECHNY STAVEBNÍ PROFESE (voda, kanalizace, plyn)
1.900,00 Kč(bez DPH)
Přidat

STAVEBNÍ - GEODÉZIE - ZAMĚŘENÍ nebo ZÍSKÁNÍ SOUŘADNIC

> nadstavba DC je systém určený pro práci se souřadnicemi v textové podobě a k jejich grafické prezentaci v programech DesignCAD.
> program Axis umí pracovat se seznamy souřadnic a provádět výpočty základních geodetických úloh.
1.900,00 Kč(bez DPH)
Přidat

VZDUCHOTECHNIKA - ROZVINY

Rozviny jsou řešeny modulárně, koncová cena je součtem cen objednaných modulů, + cena HW klíče (980 Kč bez DPH 21%) + 2ks CD (60 Kč bez DPH). Na zvláštní požadavek je možné programový balík rozšířit o rozviny dalších speciálních tvarů a těles.

> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 980 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec
1.980,00 Kč(bez DPH)
Přidat

STROJNÍ - NORMY, STROJNÍ SOUČÁSTI, VÝPOČTY, VZDUCHOTECHNIKA

> sada Klasik obsahuje základní funkce, které je možné od strojírenské nadstavby očekávat.
> Tabulky, Výpočty, Kusovník
6.990,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> sada Komplet představuje souhrn všech možností programu TDS-TECHNIK. Vychází ze sady Standard, na rozdíl od ní nabízí větší škálu pevnostních výpočtů, umožňuje vykreslovat mnohem více typů normalizovaných dílů a obsahuje rozsáhlou databázi informativních údajů.
> Tabulky, Výpočty, Kusovník, Sestava, Katalog, Rozviny
17.990,00 Kč(bez DPH)
Přidat
> sada Standard obsahuje silný nástroj pro zpracování sestav a podsestav. Dále rozšiřuje možnosti dané sadou Klasik o vazbu na externí databázové soubory (sklad, ceníky, katalogy, ...) a umožňuje vykreslovat více typů normalizovaných dílů.
> Tabulky, Výpočty, Kusovník, Sestava, Katalog
11.990,00 Kč(bez DPH)
Přidat
Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah