DC Zdravotní instalace - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

DC Zdravotní instalace

Nadstavby
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024

nadstavba DCADu pro podporu projekčních prací v pozemním stavitelství

CENA | 3.900 bez DPH (4.719 včetně DPH)

Popis:
Program využívá parametrické vykreslování prvků a konstrukcí. Nejedná se o knihovnu vytvořených bloků. Program využívá zcela novou technologii generování bloku "na zakázku". Proto je možné např. volit materiály, profily, rozměry, délky.  Jakmile potvrdíte OK musíte následně vybrat za který bod chcete blok přenášet a tak se vám následně zavěsí na kurzor.
Prvek pomocí příkazu Zachytit na bod (pravé tlačítko myši) umístíte do výkresu.

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

DC Zdravotní instalace umožní tyto funkce a nastavení:

V menu Soubor jsou dva příkazy pro Úplný nebo Zkrácený popis konstrukce, kterou jste předtím pomocí DC Zdravotní instalace vyskládali. Každý vložený prvek si sebou nese informaci (atribut) o tom co je zač ... název, Js, materiál, úhel, délku, rozměr ... a podle nich se vytváří popis. Jenom se rozhodnete kam jej umístíte.

Důležité je v menu Soubor / Systém ... nastavení barev, tlouštěk, hladin čar, kterými se posléze vykreslovat automaticky všechny zadané konstrukce.

Menu nabízí výběr materiálů pro kanalizace, potrubí pro vodu a zařizovací předměty.
Jakmile jej vyberete, přidá se v liště vpravo nová nabídka (např. Kamenina) ... z ní už vybíráte jednotlivé prvky podle tvaru a Js.

Z menu se můžete přepnou do jiného materiálu....

V tomto případě vybíráte ve spodní části profil Js 100, úhel 45°.

V horní části pak správný tvar a manipulační bod pro půdorys.

Pomocí manipulačního bodu se zachytíte ke stávající konstrukci a zadáním druhého manipulačního bodu pak správný směr tvarovky.

Doporučuji
: předkreslit si úsečkami vždy pomocnou čarou trasu, odbočky a změny směru. Tvarovky pak vkládáte prostým zachycením na tuto pomocnou konstrukci.

Prvky (kolena, odbočky, trouby.. ) jsou definované jako skupiny a snadno se s nimi manipuluje i dodatečně.

DC Zdravotní instalace provádí vykreslování těchto prvků podle jednotlivých nabídek:

Ovládání:

  • DC Zdravař (Zdravotní instalace) se spustí jako samostatně běžící program dvojitým klepnutím na ikonku.

  • Při prvním sezení je vhodné ve Zdravaři nastavit barvy pro jednotlivá pera.

  • Dále projektant vybere v menu požadovaný prvek.

  • Zobrazí se dialogové okno s nabídkou rozměrů.

  • Po zadání rozměrů se na kurzorový kříž DesignCADu zavěsí hotový díl. Vkládání do výkresu usnadňuje výběr referenčního bodu bloku (zpravidla jedno ze čtyř přednastavených míst).

  • Každý prvek vytvořený Zdravařem nese textový atribut. Z nich provádí DC Zdravař výpis prvků (kolena, odbočky, ventily dle profilu ...) použitých ve výkresu. Tento výpis slouží jako podklad pro výkaz výměr.

K programu DC Zdravotní instalace nabízíme ještě tyto položky:

DC Měření = nadstavba pro odměřování délek nebo ploch z výkresu v DesignCADu >> zde
DC Profil = pro tvorbu obecného podélného profilu návrhů podzemního vedení >> zde

DCk
RÁMEČKY a RAZÍTKA = knihovna rámečků + automaticky vyplněné razítko  >> zde
DCk ČÁRY - SÍTĚ a OPLOCENÍ = knihovna čar pro DesignCAD dle našich zvyklostí >> zde

Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah