DesignCAD 3D Max - Novinky - Ing. Petr Falek - DesignCAD

Ing. Petr Falek - DesignCAD
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

DesignCAD 3D Max - Novinky

DesignCAD > DesignCAD 3D MAX
Datum poslední editace této stránky: 12.11.2017

DesignCAD 3D Max 2016 - Universální 2D/3D CAD. SNADNÉ kreslení a modelování.

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Vyplnit formulář
>> zde

Napsat
E-mail >> zde

CENA download verze | 3.980 Kč bez DPH (4.816 včetně DPH)

pokud objednáte krabicovou verzi, budou vám k poštovnému a balnému připočítány ještě náklady za její vyhotovení 

NOVINKY

Nový Správce vložených prvků (Insert Manager)

          

Nový příkaz umožňuje uživateli snadno kontrolovat a spravovat všechny bloky, symboly a obrazové soubory, na které jsou reference, nebo jsou vložené ve výkresu. Okno správce nabízí tři záložky:

  • Bloky (Blocks) - zobrazuje vizuální seznam všech bloků, které jsou obsaženy ve výkresu. Přístup a úprava bloků je tak snažší než dříve. Bloky mohou být setříděny podle názvu, ID nebo počtu referencí. Je možné tyto informace zkpírovat do schránky. Počet referencí (Reference Count): řádek ukazuje počet referencí tři různých hodnot: přímých (Direct), nepřímých (Indirect), a v definicích (In Definitions). Nabízí tři editační operace: Otevřít v editor bloků | symbolů (Open in Block Editor), Vymazat (Delete) a Vložit (Insert). Editor bloků | symbolů (Block Editor) je speciální pracovní plocha s omezenou nabídkou příkazů. V Editoru bloků můžete provést téměř veškeré změny v definici bloku, které si přejete, bez porušení jiných prvků výkresu.
  • Obrázky (Images) - je podobná záložce Bloky (Blocks), a zobrazuje všechny rastrové obrázky, které byly do výkresu vloženy. Většina z možností pro Obrázky (Images) je stejná jako pro Bloky (Blocks). Obrázky navíc obsahují pole Cesta (Path), pole Číslo (Index)  a pole Vloženo (Embedded).
  • Symboly (Symbols) - má stejné vlastnosti jako záložka Obrazy (Images) a také společné tlačítko Otevřít v editoru bloků | symbolů (Open in Block Editor), stejně jako na záložce Bloky (Blocks).

Nový příkaz Uživatelské vlastnosti (Custom Properties)


DesignCAD nyní podporuje přidávání Uživatelských vlastností celému výkresu i jednotlivým entitám výkresu. Uživatelské vlastnosti jsou části textu, které jsou identifikovány pomocí kombinace polí Klíč (Key) a Jméno (Name). Jedná se o způsob přidávání "neviditelné" textové informace k výkresu nebo k entitě výkresu. Tyto uživatelské vlastnosti lze prohlížet a upravovat ručně pomocí dialogu Uživatelské vlastnosti (Custom Properties), nebo kódem makra BasicCADu či programu automatizace OLE.
    

Nová možnost nastavení - GDI kresba bez blikání (Flicker-Free GDI Draw)


Do panelu Možnosti / Zobrazení (Options / View) byla přidána nová volba - GDI kresba bez blikání (Flicker-Free GDI Draw). Je-li zvolena tato možnost, DesignCAD použije speciální optimalizaci pro urychlení vykreslování širokých řádků v GDI zobrazení drátového modelu. Rozdíl je zvláště patrný pod systémem Windows 7, pokud máte zapnutou transparentnost.
VYLEPŠENÍ
Vylepšená DWG / DXF interoperabilita souborů


Pokročilo se ve vylepšení a opravách modulu pro Import/Export pro hladké sdílení souborů formátu DWG a DXF.

OPRAVY

Obecné opravy a vylepšení (General Fixes and Improvements):

  • Při exportu souborů do formátu DXF nebo DWG byl někdy text  pod úhlem převeden na vodorovný text. Tento problém byl opraven.
  • Při aplikaci materiálu  (jako je Oak, Cherry, Pearl, atd.) na entitu Povrch tělesa (Solid Surface) nebyl při uložení výkresu uložen s objektem také tento materiál.
  • Volba Uložit jako 2D projekci (Save as 2D Projection) nepracovala s entitou Povrch tělesa (Solid Surface).
  • Při práci s výkresem, který obsahoval multičáry (multi-lines), docházelo k havárii DesignCADu.   
  • Příkaz Skenovat obrázek (Scan Image) byl někdy šedivý - nepřístupný, protože DesignCAD nemohl najít potřebný program. Tento problém byl opraven.

NOVINKY, VYLEPŠENÍ, OPRAVY s poznámkami od výrobce - PŘEDCHOZÍ VERZE:


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 25.2 = DesignCAD3DMax_25_2_ReleaseNotes_EN.pdf >> zde
Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 25.1 = DesignCAD3DMax_25_1_ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde
Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 25.0 = DesignCAD3DMax_25_0_ReleaseNotes_CZ.pdf >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 24.1 = DesignCAD3DMax_24_1_ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 24.0 = DesignCAD3DMax_24_0_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 23.0 + 23.1 = DesignCAD3DMax_23_1_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 22.0 + 22.1 = DesignCAD3DMax_22_1_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 21.0 + 21.1 + 21.2 = DesignCAD3DMax_21_2_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 20.0 + 20.1 = DesignCAD3DMax_20_1_ ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzím 18 až 25 v originállu (anglicky) >> zde

Přehled všech důležitých novinek, vylepšení a oprav podle verzí:


Rozdíly mezi verzemi
, ... přehledně na jedné stránce; od současné po nejstarší verzi >> ZDE.

Doporučuji se podívat na PDF dokument, ve kterém popisuji nejvýraznější novinky v každé verzi DesignCADu - od slavné DOS verze 6.0 po současnou verzi. Jsou uvedené od současné  směrem k starým verzím. Dokument si můžete stáhnout, nebo prohlédnout ... načtení vzhledem k velikosti (6 MB) trvá déle >> ZDE.

Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky