DC Měření - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

DC Měření

Nadstavby
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024

nadstavba DCADu pro podporu projekčních prací v pozemním stavitelství

CENA | 1.900 bez DPH (2.299 včetně DPH)

Popis:
Program Měření provádí odměřování délek nebo ploch z výkresu v DesignCADu. Naměřené hodnoty exportuje do tabulky Excelu a doplňuje ji (volitelně) o výpočty ploch nebo kubatur.

Naměřené hodnoty lze také ihned po odečtu vkládat do výkresu DesignCADu jako textový údaj.

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

Můžete tak získávat délky, plochy a objemy z 2D výkresů .. půdorysů, nebo řezů přímo v programu DesignCAD.

Rozsáhlejší konstrukce měříte postupně. Hotové části jsou označeny barvou, abyste tuto část neměřili podruhé. Každá měřená část se zapíše na samostatný řádek. Můžete použít i záporné znaménko pro např. odpočet otvorů. Po převodu do Excelu (též Open Office) jen necháte do prázdného řádku každé konstrukční části provést součty jednotlivých částí.

Důležité je skutečnost, že v nastaveném DesignCADu pracujeme většinou v mm, ale pro výpočty potřebujeme hodnoty v m (m, m2, m3). Přepočet jednotek lze v DC Měření nastavit.

Nadstavba označuje co jsme už odměřovali, abychom na nic nezapomněli, nebo neměřili vícekrát.

K programu DC Měření nabízíme ještě tyto položky:

DC Stavař = parametrické kreslení oken, dveří, izolací, tabulky místností >> zde
DC Profil = pro tvorbu obecného podélného profilu návrhů podzemního vedení >> zde

DCk
RÁMEČKY a RAZÍTKA = knihovna rámečků + automaticky vyplněné razítko  >> zde
DCk ČÁRY - SÍTĚ a OPLOCENÍ = knihovna čar pro DesignCAD dle našich zvyklostí >> zde

Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah