DesignCAD 2D Express 2020 (v29) - Hlavní znaky - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

DesignCAD 2D Express 2020 (v29) - Hlavní znaky

DesignCAD > DesignCAD 2D Express
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

CENA trvalé verze Full | 3.000 Kč bez DPH (3.630 včetně DPH)

cena v EUR se stanoví dle aktuálního kurzu ČNB v den fakturace

Jednoduchý při učení i při tvorbě  2D návrhů (Easy to Learn & Use 2D Design)

Univerzální a snadno použitelný 2D CAD (Versatile 2D CAD Solution)

DesignCAD EXPRESS je základní nástroj začátečníků (ale i pokročilých) pro vytvoření přesného, vysoce kvalitního kreslení (projektování). 2D kreslení nebylo nikdy snadnější. Navrhnete cokoli od nábytku, zahrady, půdorysů podlaží i řezů objektem, fasád a architektonických výkresů ke strojírenským nákresům, elektronickým schematům, situacím, mapám .... a nebo jen hobby projektům.

Je ideální pro:                                                                                          
Ukázky z prací vytvořených v DesignCADu ... >> zde

 • Stavební výkresy – Kreslíte jednoduše a v profesionální kvalitě půdorysy podlaží, pohledy, řezy a zaměření.

 • Technické návrhy – Dvojitá přesnost umožňuje nejvyšší stupeň tolerance a kontrolu návrhu. Dokážete vytvářet libovolné strojní výkresy.

 • Dílenské výkresy – Zadání přesných hodnot pro kóty, průměr a poloměr vám umožní kreslit přesné mechanické části. Tvorba detailů, tisk šablon 1:1.

 • Domácí projekty – Sami si vytvoříte návrhy úprav zahrady a vnitřní/vnější úpravy domu; truhlářských, tesařských, zámečnických konstrukcí.

 • Ostatní CAD potřeby – Vytvoření elektronických schémat, situačních plánů, map, blokových schémat, vizitek, plakátů ... a dalších.

Snadné použití pro 2D kreslení a navrhování

(Easy to Use 2D Drafting & Design)

Intuitivní a přitom propracované editační nástroje, pokročilé funkce geometrických konstrukcí, definování vlastních horkých kláves či uživatelských lišt příkazů a kompletní správa vrstev.

Nástroje vhodné k použití:

 • Snadná použitelnost lišt s příkazy

 • Nastavení pracovní plochy

 • Makra

 • Obrázkové nástroje (vkládání obrázků (JPG, BMP do výkresu) a získání náhledu pracovní plochy)

 • Kreslící nástroje

 • Editování a odměřování

 • Kótovací nástroje

 • Skupiny, bloky, symboly a další!

Výkonný a kompletní (Powerful & Complete)

Rychlé a výkonné příkazy


Horizontální a vertikální režim kurzoru a možnost práce v rastru s rychlou změnou velikosti kroku kurzoru vám umožní vytvářet přesnější výkresy a pracovat rychleji. Definování klávesových zkratek a uživatelských panelů nástrojů pro běžně používané příkazy je hračkou - a to doslova!

Hladiny nebo-li Vrstvy (Layers)

DesignCAD využívá vrstvy, které lze nezávisle zapínat a vypínat, aby uživatelé měli lepší přehled o výkresu. Například, jestliže klient potřebuje vidět v půdoryse jen hlavní konstrukce (stěny, příčky, dveře, okna, schodiště) doplněné o vybavení nábytkem, můžeme vypnout další vrstvy s kótováním, technickými popisy a naopak zapnout hladinu se zakreslenou vybaveností atd. (Tento náhled s nábytkem lze vytisknout stejně jako plně prokótovaný a popsaný technický výkres z jednoho a toho samého souboru. Postačí jen vhodná kombinace zapnutých a vypnutých vrstev.)

V DesignCADu lze také
určité vrstvy zamknout tak, aby byly viditelné, ale nešlo je editovat, aby se předešlo nechtěným změnám v určité hladině. Některé vlastnosti objektů, jako je barva nebo styl čáry, lze definovat pro jednotlivé vrstvy, a tak objekty, které byly vytvořené v určité vrstvě (nebo do ní přesunuty), automaticky získají určitou barvu a/nebo styl čáry. DesignCAD umožňuje uživatelům přepínat tyto vedlejší nastavení vrstvy; zapnout nebo vypnout podle libosti, nebo povolit nastavení automaticky.

Dialogové okno Možnosti - Vrstvy <L> bylo doplněno nové samostatné okno v DesignCAD V22, které může zobrazit více informací. Můžete změnit velikost dialogového okna pro zobrazení více vrstev a delší názvy hladin, vybrané sloupečky mohou být skryté. Lze měnit velikost nebo pořadí. Nové funkce byly přidány do kontextové nabídky (pravé tlačítko myši) pro vybrané vrstvy. Skrýt či Zobrazit označené vrstvy, Zamknout či Odemknout označené vrstvy. Smazat nastavení barev, nastavení stylu čar a vymažte jména všech vrstev. Novinkou je zachování jmen vrstev pro nové výkresy při příštím spuštění programu.

Editor skupin v Info panelu

(Group Editor in Info Box)


DesignCAD v25 přidal do Info panelu nové tlačítko Upravit skupinu (Edit Group). Zobrazí se při výběru skupiny objektů. Tento editor skupin ukazuje vnitřní strukturu skupiny a veškerých podskupin a umožňuje jednoduše provést reorganizaci obsahu skupiny, aniž byste jej museli rozbíjet (explodovat). Mezi možnosti úprav skupiny patří (viz obrázek):


 •    Přesun zvýrazněných prvků (entit) skupiny nebo celé podskupiny do jiné vrstvy.
 •    Odstranění jednotlivých prvků (entit) skupiny či celé podskupinu z nejvyšší skupiny (Vyjmut / Zrušit prázdnou).
 •    Přesun prvků (entit) skupiny mezi podskupinami nejvyšší skupiny (Přesunout do ..).
 •    Zrušení hierarchie všech vnořených či jediné vnořené skupiny a jejich sloučení do jedné skupiny (Zrušit vnořené skupiny).

Optimalizovaný (Optimized)

Komatibilní s Windows 64-bit & 32-bit (Windows 64-bit & 32-bit Compatible)


DesignCAD může být nyní instalován buď jako 32-bit nebo 64-bit aplikace. 32-bitová verze byla vždy omezena na použití 2 GB RAM, i když běžela na 64-bitových verzích systému Windows se 4 GB nebo více paměti RAM. 64-bitová verze může přistupovat k většímu množství paměti RAM, které jsou obvykle k dispozici na 64-bitových systémech, což vám umožní vytvářet a upravovat větší kresby, než můžete s 32-bit verzí DesignCADu. Verze DesignCAD Express 2019 (v28) je kompatibilní s Microsoft Windows 10, 8, 7.

Větší flexibilita při sdílení vaší práce (Added Flexibility when Sharing Your Work)

 • Print Section (Tisk sekce) – Umožňuje zadat na výkrese obdélníkovou sekci, která se má dále tisknout s běžnými nastaveními vč. měřítka výkresu, velikosti a orientace papíru.

 • Print Scale Options (Možnosti měřítka tisku) – Umožní vybrat ze standardní sady měřítek tisku nebo vytvořit jakékoliv měřítko vlastní.
 • Enhanced Print to PDF (Rozšířený tisk do PDF) - Tisk několik panelů do formátu PDF vytvoření vícestránkového souboru PDF.
 • User Notes (Uživatelské poznámky) – Ke každému výkresu můžete přidávat poznámky.
 • Save for Sharing (Uložit pro sdílení) – Když takto uložíte výkres, všechny odkazy na externí soubory (textury, symboly, obrázky) jsou uloženy do podsložky se jménem hostitelského výkresu.
 • Paper Space Mode (Režim šablony papíru) – Umožní vytvořit rámeček pohledu a vybrat určité měřítko nebo zadat měřítko rámečku uživatelem.
 • Info Box (Info panel) – Nastavíte si vysunování nebo trvalé otevření Info panelu k zobrazení detailů každého vybraného objektu, což pomáhá zrychlit informovanost během návrhu.
Interoperabilní a rozšiřitelný (Interoperable & Extendabl)

Import / Export  souborů Sketch Up (New Import/Export SketchUp Files)

DesignCAD je nyní schopen importovat/exportovat výkresy z/do formátu SKP programu SketchUp verze 3.0 až 2015.

AutoCAD® DWG/DXF kompatibilita (AutoCAD® DWG/DXF Compatible and more)


Čtete a zapisujte soubory ve formátu AutoCAD® od R12 až do 2019 s vynikající kompatibilitu s AutoCAD® nákresy a šablonami papíru a dále podporu vrstev AutoCAD®, stylů čar, pohledů, viewports (rozdělení oken na více pohledů) a bloků v obou formátech souboru DXF a DWG.
DesignCAD dokonce nabízí omezenou podporu pro Architectural Desktop (ADT) objektů, které jsou uznávány a rozloženy do DesignCADu jako jeho vlastní.

Pracuje s těmito formáty výkresů:

Import: DWG, DXF, vektor WMF, HPGL, XYZ, STL, OBJ, SKP, PDF, 3MF, FBX a nově AI (Adobe Illustrator).  
Export: DWG, DXF, vektor WMF, HPGL, RIB, VRML, WPG, PDF, STL, OBJ, SKP, 3MF, FBX

DesignCAD také podporuje několik obrazových formátů. Pracuje s těmito formáty rastrových obrázků:
Načtení: JPG, JPEG, BMP, DIB, TGA, TIF, TIFF, PCX, PSD, WMF, EMF, PNG, GIF
Ukládání: BMP, JPG, TIF, PCX, TGA, PNG, GIF

Rozšiřitelnost (Extendable)


Lze použít vestavěný skriptovací jazyk BasicCAD, nebo OLE Automation, případně obojí a přidávejte do programu DesignCAD nové nástroje a vylepšení.
Pokud nejste natolik zdatní, můžete se podívat jaké nabízíme hotové DC NADSTAVBY a DCk KNIHOVNY značek (symbolů).

K dispozici je také - DesignCAD 3D MAX

Verze DesignCAD Express oproti verzi 3D Max neobsahuje některé důležité části:

 • prostorový 3D režim (vytváření modelů, perspektivních zobrazení, animací, průchodů, osvětlení, stínování ...)
 • sadu více než 10.000 2D/3D symbolů
 • BONUS - sadu barevných a texturami pokrytých 3D symbolů, které můžete upravovat:
  • 129 strukturálních modelů - dveře a kování, okna a ovládání, krby, dřevěné lišty a další
  • 234 položek pro kuchyně - skříně, spotřebiče, baterie, dřezy, pulty a další
  • 52 položek pro koupelny - vany, vodovodní baterie, umyvadla, vybavení a další
  • 134 bytových předmětů - nábytek, svítidla a dekorace
  • 51 kancelářských potřeb - stoly, pořadače a skladovací skříně, stoly, police a další
 • použití textury ve 2D režimu, tedy použít na plochy místo šrafy materiálové vzory
 • program Drawing Compare, tedy program na rychlé porovnání dvou podobných souborů DCD, BMP
 • nenabízí Export/Import souborů typu OBJ, SKP, STL, 3MF, FBX


Vstupte do světa 3D modelů s DesignCAD 3D MAX. Tento snadno použitelný a univerzální nástroj CAD, který je ideální pro začínající designéry, ale dostatečně silný, aby vytvářet vysoce kvalitní 2D/3D konstrukce, rendrované 3D modely a animace a nabízí navíc výše uvedené důležité části. Klikněte pro více informací o DesignCAD 3D MAX >> zde.

Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah