DesignCAD 3D Max 2022 (v31) - Novinky - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

DesignCAD 3D Max 2022 (v31) - Novinky

DesignCAD > DesignCAD 3D Max
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024
DesignCAD 3D Max
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit A do košíku >> zde


Vložit B do košíku >> zde


Přejít na ceník >> zde

Napsat E-mail >> zde

A) CENA trvalé verze Full | tato verze zatím nebyla v ČR a SR uvedena do prodeje
B) CENA roční verze Subscription | tato verze zatím nebyla v ČR a SR uvedena do prodeje

cena v EUR se stanoví dle aktuálního kurzu ČNB v den fakturace

Proč zatím nebyla verze 2022 (v31) uvedena v ČR a SR do prodeje?

Výrobce se snažil opravit verzi 2021, ale ani tyto opravy a novinky které se neobešly bez závažných chyb. Testovali jsme program od května do října roku 2022, kdy IMSI uvedlo program na trh v USA, aniž by problémy vyřešilo. Také stále není dořešena kompletní lokalizace nové lišty - Panel menu [Ribbon] a s ní souvisejících nabídek.

Nakupujeme a prodáváme stále verzi 2020 (v29). U verze 2022 (v31) čekáme na opravy, které by měly být do konce roku. Pokud bude vše v pořádku, bude prodej verzí 2022 zahájen v průběhu 1.Q. 2023. Děkujeme za pochopení.

Pro úplnost zde uvádíme Novinky této verze. PF

Novinky verze 2022 (v31)

Nová velikost ikon

[New Icon Size]


Byla zavedena nová střední velikost ikony (24x24) pomocí posuvníku ikon v dialogovém okně Možnosti zobrazení. Dříve byly k dispozici pouze malé (16x16) a velké (32x32) velikosti ikon.

Nový nástroj pro výběr

[New Selection Tool]


Uživatel nyní musí vzít v úvahu, zda provede výběr tažením zleva doprava nebo zprava doleva.
Výběr zleva doprava zůstane tak, jak byl, tj. vyberte všechny prvky (entity) které jsou zcela uvnitř výběrového pole.
Výběr zprava doleva aktualizován, aby byly vybrány navíc všechny prvky (entity), kterých se výběrové pole jen dotkne.
(Stejného účinku se už 30 let dosáhne tak, že při tažení výběrového pole přidržíte klávesu Ctrl. Dle mne zbytečné, možná i hloupé).

Předefinovaná zobrazení

[Pre-defined Views]


Do verze DesignCAD 2022 bylo přidáno 9 předdefinovaných pohledů / zobrazení, které lze použít v okně výkresu. Jsou to:

Pohled zepředu, Pohled shora, Pohled zespodu, Pohled zprava, Pohled zleva, Perspektivní zobrazení, Izometrické zobrazení, Rovnoběžné zobrazení, Trimetrické zobrazení

Možnost výběru předdefinovaných pohledů / zobrazení je přidána v klasické nabídce (Menu) Zobrazit, nabídce Panel menu (Pás karet - Ribbon) a do původního Panelu pohledu.

Jedno výchozí okno výkresu

[One default Drawing Window]


Od verze DesignCAD 2022 jsou zrušena původní 4 okna ve 3D režimu. Zůstává jen jedno a mezi ostatními pohledy a zobrazeními se můžete jednoduše přepínat (viz. info vlevo).
Všechna okna výkresu kromě jednoho byla zrušena pro neustálé překreslování ve čtyřech pohledech. Staré tematické rámečky (Windows 7) nebudou ve výchozím nastavení viditelné.
Doba načítání při importu velmi velkých souborů v 3D režimu byla zkrácena. Od 20 sekund do cca 6 sekund v některých případech.

Režim editoru bloků na Pásu karet

(Block Editor Mode in Ribbon)

          

Stejně jako v klasické nabídce (Menu) můžeme použít nabídku Pásu karet (Ribbon) k uložení úprav v režimu Editoru bloků | symbolů. Samostatná skupina pro Editor bloků | symbolů .. Správce vložených prvků je vytvořena na kartě Soubor na Pásu karet (Ribbon), která nově obsahuje možnosti pro uložení a ukončení režimu Editoru bloků | symbolů, jakmile je blok (symbol) upraven.

Pás karet [Ribbon] je Microsoftem patentovaný ovládací prvek uživatelského rozhraní jeho operačního systému Windows. Má podobu řady přepínacích kartiček s oušky, přičemž každá kartička v sobě sdružuje skupinu ikonek vzájemně souvisejících, příbuzných funkcí.

Podpora importu a exportu AutoCAD 2023 (AutoCAD 2023 Import/Export Support)

          

DesignCAD 2022 je nyní schopen importovat a exportovat soubory DWG a DXF ve formátu AutoCAD 2023.

Podpora importu/exportu SketchUp 2022 (SketchUp 2022 Import/Export Support)

          

DesignCAD 2022 je nyní schopen importovat a exportovat soubory SKP ve formátu SketchUp 2022.

Přehled všech důležitých novinek, vylepšení a oprav podle verzí:


Rozdíly mezi verzemi
, ... přehledně na jedné stránce; od současné po nejstarší verzi >> ZDE.

Doporučuji se podívat na PDF dokument, ve kterém popisuji nejvýraznější novinky v každé verzi DesignCADu - od slavné DOS verze 6.0 po současnou verzi. Jsou uvedené od současné  směrem k starým verzím. Dokument si můžete stáhnout, nebo prohlédnout ... načtení vzhledem k velikosti trvá déle >> ZDE.

Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah